Woolman SE

Blogg

Ett vanligt problem är att handlaren blir alltför tokig i sin egen produkt och dess framgång, det vill säga är så entusiastisk över sin produkt att han eller hon inte tänker på att utveckla kundanskaffningen eller uppmärksamma kommentarer av potentiella kunder. 

Read more...