Acon vill inspirera till rörelse – mot nya höjder med Shopify Plus

Acon vill inspirera till rörelse – mot nya höjder med Shopify Plus

Acons mål är att inspirera barn och unga att röra på sig. Deras produkter inspirerar till rörelse hemma, utanför ledd hobbyverksamhet och skola.

- Vi är mest kända för våra trampoliner, de är bra och kvalitativa produkter. Vi vill även i fortsättningen satsa på produkter och tjänster för rörelse hemma, utanför ledd idrottsverksamhet, berättar Acons vice verkställande direktör Marko Manninen.

Företaget beslutade för några år sedan att uppdatera sina samtliga webbutiker och samtidigt byta plattform. Shopify var till en början inte förstahandsvalet, men när det framkom problem med andra plattformar riktades dock blickarna på lösningen Shopify Plus. Och de har inte behövt ångra sitt beslut.

- Vi sökte uttryckligen en skalbar plattform för webbutiker, och Shopify passar därför oss, konstaterar Manninen.

Acon har idag fem webbutiker samt tre egna fysiska butiker: två i Finland och en i USA i Minnesota. Utöver de egna butikerna säljs deras produkter även via Amazon, Ebay och Walmart.

Varumärkesbilden byggs upp med sanningsenliga imagebilder

Acon har stora expansionsplaner för de kommande tre åren. Viljan till expansion medför utmaningar för webbutikerna. Produkter som inspirerar till rörelse har enligt Manninen sålts till alla länder i Europa samt USA och Kanada.

Acon byter successivt plattform till Shopify Plus för sina olika webbutiker. Först ut var deras webbutik i USA och därefter har flera av deras andra webbutiker övergått till Shopify Plus genom kloning av den första. När den första webbutiken är färdigplanerad till utseende och funktioner, kan man snabbt och effektivt kopiera butiken till olika språk- och marknadsområden.

En viktig del i företagets kommunikation och marknadsföring är att förmedla en sanningsenlig bild av produkterna. Man kan marknadsföra ett varumärke på olika nivåer, men om det man berättar inte motsvarar verkligheten, har det ingen betydelse i slutändan. En bra produkt och rätt mottagare är en väldigt stor del av en växande varumärkesbild som avancerar på marknaden. Inte för mycket hype, men inte onödig anspråkslöshet heller.

Över 90 procent av företagets försäljning sker via webben. Allt som görs på sociala medier och sökmotorer är viktigt arbete. En stor del av Acon är Thrill seekers -video produktion. Också videor hjälper till att ge en ärlig bild av produkterna.

Det egna varumärket byggs upp med en utvald image och utvalt material.

Effektivitet med en fungerande plattform

Då man granskat effektivitets- och prestandasiffror hos Acon har man upptäckt förändringar i den organiska trafiken för de webbutiker som bytt till Shopify. Defekter i den tidigare plattformen som användes, medförde utmaningar för sökmotoroptimeringen. SEO-perspektivet har åtgärdats vid övergången till Shopify.

- Nu har vi kunnat fokusera på verksamheten och på våra kampanjer. Vi har inte behövt lägga tid på att släcka bränder, sammanfattar Manninen.

- Nu är vi i skedet att vi har en fungerande plattform för webbutikerna och vi kan lita på att funktionerna fungerar.

Acon och Manninen berömmer Woolman som klarat projektets tajta tidsplan.

-Båda parter har haft en fungerande dialog, man har även kunnat säga nej och sätta gränser när så behövts. Fungerande och öppen kommunikation är ett stort plus, summerar Manninen.