BORDE VI ETABLERA OSS PÅ D2C-MARKNADEN?

Dyker D2C upp från alla håll och kanter?

Tycker du att uttrycket D2C dyker upp från alla håll och kanter?

Funderar du fram och tillbaka och undrar när rätt tid ska komma eller vad som egentligen är rätt tillvägagångssätt?  

Under de senaste fjorton månaderna har vi diskuterat möjligheterna med D2C med flera företagsledare. Vad vi då har sett är att samma frågor och missuppfattningar dyker upp gång på gång när det kommer till direkt-till-kund-försäljning, oavsett vilken bransch det gäller.

Vid många tillfällen har ledningsgruppen dessutom redan vänt sig till sin trogna konsult för att få reda på mer information och vilka riktlinjer som gäller i branschen. Dock lämnas fortfarande många grundläggande frågor obesvarade och utvecklingen i verksamheten stannar därmed upp.

Spelar ni ping-pong med D2C beslutet?

DE FEM STÖRSTA MISSUPPFATTNINGARNA OM D2C

  1. Processerna för att kunna leverera direkt till enskilda kunder är för komplicerade att implementera.
  2. Osäkerhet kring nödvändiga investeringar och resurser, strategier för enskilda varumärken eller flera varumärken, implementeringen av kundförvärvsprocesser, time-to-market, mätningen av ROI – helt enkelt ”att inte veta vad man inte vet”.
  3. Rädsla för att återförsäljarna ska bli upprörda och på så sätt förlora affärer.
  4. Att ge sig in i ett massivt IT/ERP-projekt och därmed behöva frångå den dagliga affärsverksamheten.
  5. D2C är egentligen bara ett ord – hur gör vi det till verklighet?

Låter ovanstående funderingar bekanta? Får de dig att vilja undvika ämnet ännu en gång? Om även ditt team delar dessa fördomar och missuppfattningar rekommenderar vi att du tar itu med dem på en gång – konkurrensen inom D2C pågår här och nu. Oavsett om du satsar på att bli föregångare eller utmanaren som alltid ligger hack i häl är det viktigt att ta ett beslut. 

NÄR ÄR EGENTLIGEN RÄTT TID?

Alla företag ser olika ut. Varje bransch kommer med en historia, vissa rutiner och unika erfarenheter som har resulterat i hur verksamheten drivs och utvecklas. Med dagens stora massproduktion har företagen som erbjuder Fast Moving Consumer Goods (konsumtionsvaror) behövt finjustera sina processer för att på ett effektivare sätt kunna leverera sina varor till grossister och retail handlare.

Att skapa konkurrensfördelar i D2C-modellen där det handlar om att leverera till enstaka individer fungerar på ett helt annat sätt och innebär andra förväntningar. Övergången kommer antagligen att kännas ganska överväldigande och du kommer kanske ställa dig själv frågan om du ska satsa nu eller vänta på mer bevis från andra aktörer i branschen. En rapport från McKinsey menar att detta kommer att definiera år 2021 – och påstår också att de förändringar som har skett i kundernas shoppingbeteende under pandemin har förändrat D2C-företagen för alltid. Implikationen är att de varumärken som ännu inte har kommit på hur de ska nå ut till sina kunder kommer att hamna efter i utvecklingen om de inte gör något nu. 


I McKinsey-undersökningen uppgav endast 60 procent av alla konsumentvaruföretag att de bara är måttligt beredda att anamma nya tillväxtmöjligheter för sin e-handel. En VD berättade, ”när det kommer till att sälja direkt till kund är vi osäkra på var vi egentligen ska börja." Denna oro är såklart helt befogad. Att sälja direkt till kund kräver att man utvecklar nya kunskaper, möjligheter och affärs- och prissättningsmodeller. Men trenden är tydlig: många kunder har flyttat till webben. För att nå dem måste även företagen leta sig dit. ”

Börja D2C med ett experiment

VARFÖR RISKERA HELA DIN VERKSAMHET NÄR DU KAN BÖRJA MED ETT EXPERIMENT?

Det säkraste sättet att få egna erfarenheter av D2C är att genomgå ett verksamhetsexperiment. På så sätt lär du dig mer om de faktorer som du ännu inte har kunskap om och kommer att förstå dem på ett bättre sätt. Det är sedan upp till dig om du väljer att skala upp verksamheten eller avbryta projektet eftersom du har full kontroll över experimentet. För att spara tid bör du hitta en partner som börjar med att ställa frågor om ditt företag, dina ambitioner och dina orosmoment istället för att bara prata om olika plattformar.

Vi är alla medvetna om att planering av en ny affärsmodell kräver en grundlig förståelse och minimering av risker. En erfaren partner kommer att ta upp både svåra frågor och osäkerheter med din ledningsgrupp och öppna deras ögon för nya perspektiv och möjligheter. Dessa kunskaper och denna förståelse kommer sedan att kunna fungera som utgångspunkt för ditt D2C-koncept och göra er redo att experimentera och göra verklighet av ert verksamhetstest.

HUR BÖR DU FÖRBEREDA LEDNINGEN FÖR D2C?

✔️  Skapa en nyfikenhet i ledningsgruppen för att locka till att djupdyka och utforska er verksamhets-potential inom D2C.


✔️  Kliv utanför era vanliga rutiner och titta på vilka möjligheter det finns för att skapa mervärde för kunden, snarare än att endast fokusera på att sälja produkter på samma sätt men i en ny kanal.


✔️ Låt inte dina nuvarande processer och tekniker stå i vägen för dina tankar. I en tid av tillgång till Software as a service (SaaS) är det möjligt att tänka som ett litet företag, men verka som ett stort företag.


✔️  Se på skapandet av kundvärde som en lika stor fördel för ditt företag som för dina grossist- och retailhandels-partners. Tillsammans har ni mer att vinna än att förlora.


✔️ Samarbeta med en partner som kommer att finnas vid din sida under hela processen och som har kunskapen om allt som rör D2C, rätt partners och modern teknik så att du kan fortsätta att fokusera fullt ut på verksamheten.


Kontakta oss om du vill fokusera på affärer och handel istället för att ta dig an D2C-marknaden i form av ett ICT-projekt. Vi ser till att ditt experiment resulterar i både försäljning och erfarenhet. Här kan du läsa om hur vi hjälpte Orkla Care att kliva in på D2C-marknaden.


ÄR DU REDO ATT PRATA MER OM DINA D2C-MÖJLIGHETER?

 Kontakta oss

 MAREENA LÖFGRÉN, BRAND MANAGER, WOOLMAN OY