Joutsen skakar dammet ur fjädrarna

Joutsen skakar dammet ur fjädrarna

Joutsen, som är världens nordligaste tillverkare av dunprodukter, hade i många år en webbutik och en hemsida helt skilda från varandra. Den gamla webbutiken ökade sin försäljning i maklig takt varje år, trots att den inte fick någon särskild uppmärksamhet, och till slut blev det dags för företaget att tänka nytt och större.

– Joutsen är ett finskt familjeföretag som funnits i över 80 år. Våra kunder tyckte kanske redan att vi kändes lite dammiga. Det var dags att förnya vår image, konstaterar Joutsens vice VD Erkki Juhonen. 

Webbutiksprojekt kräver tillit

Förnyandet av Joutsen sattes igång för ett drygt år sedan. Vice VD Juhonen och Joutsens IT- och logistikchef Sami Salonen tog sig an uppgiften att söka en ny lösning anpassat till företagets behov. Och det fanns en hel del att ta reda på och problem att hitta lösningar till. Den gamla webbutiken kommunicerade till exempel inte alls med Joutsens lager- eller butikssaldon. Dessutom önskade man kombinera hemsidan och webbutiken under samma webbadress.

Efter en genomgång av flera alternativ hittade Salonen och Juhonen en plattform och en samarbetspartner för den betydande förnyelsen; Woolman-teamets kompetens övertygade och Joutsen började bygga sin nya webbutik med Shopify som plattform.

Det viktigaste var ändå tilliten som snabbt uppstod mellan parterna. 

– Att vi valde Shopify som plattform och Woolman som samarbetspartner är ett beslut vi inte behövt ångra en enda gång, säger Salonen.

– Att förnya sin webbutik är ett ganska stort projekt för ett företag. Man är tvungen att avslöja rätt mycket om företagets verksamhet och redan därför krävs mycket tillit, fortsätter Juhonen. 

Den nya webbutiken präglas av en finsk färgskala och en enkelhet, för att förmedla känslan av dunprodukternas naturliga renhet och enkelhet. Webbutiken är integrerad med Joutsens lager- och butikssaldon, vilket märkbart underlättar administrationen av webbutiken, de åtta egna fysiska butikerna och nätverket av återförsäljare. 

IT- OCH LOGISTIKCHEF SAMI SALONEN OCH VICE VD ERKKI JUHONEN VID ETT DUNTÄCKE PÅ JOUTSENS SYAVDELNING

Lätt och rent

Joutsen, som tillverkar dunprodukter, grundades år 1936. På 50-talet flyttade verksamheten från Helsingfors till Riihimäki. Det rena vattnet som filtreras genom områdets sandåsar samt det logistiskt lämpliga läget var avgörande.

Idag sysselsätter Joutsen cirka 100 personer i Riihimäki, i sina butiker och i S:t Petersburg och Tallinn. Alla täcken och kuddar tillverkas i dunfabriken i Riihimäki medan jackorna och övriga dunprodukter tillverkas i Märjamaa i Estland.

– Riihimäki är ingen dålig plats för en dunfabrik och inte Finland heller. Vi är världens nordligaste dunfabrik och redan det gör oss lite speciella ute i världen, säger Juhonen.

Joutsen har som enda tillverkade av duntäcken och -kuddar tilldelats finska allergi-, hud- och astmaförbunds symbol. Duntäckena och dunkuddarna är ett lämpligt och säkert val även för allergiker. Joutsens dunprodukter dammar inte - de är effektivt tvättade och rengjorda utan kemikalier.  

Att lära sig något nytt

Byggandet av webbutiken har inneburit mycket lärande. De involverade har engagerat sig även utanför ordinarie arbetstid för att förstå allt det nya. Men de långa dagarna och ständiga intresset har gett avkastning. Under de senaste tre månaderna har Joutsen sålt produkter i webbutiken för ett belopp motsvarande hela förra årets försäljning. 

– Vi har lärt oss och samtidigt vuxit otroligt som webbhandlare. Men vi har ännu en lång väg att gå innan vi är proffs. Av Woolman har vi fått fullt stöd och hjälp på vägen, säger Salonen. 

– Många saker lär vi oss själva. Det kanske är tyngre, men lönar sig till slut, tillägger Juhonen.

Vägen fortsätter ut i världen

I februari 2018 tog Joutsen steget och lanserade en internationell webbutik för att nå ut med sina produkter globalt. På den globala marknaden vill Joutsen profilera sig genom nordisk yrkesskicklighet, gedigen kompetens och renheten i sina dunprodukter.

Utmaningarna utanför Finland är många, men möjligheterna likaså. I många länder runt om i världen är dunprodukter betydligt vanligare än i Finland. Med en noggrant nedskriven plan och spelstrategi är Joutsen redo att ta världen med storm.