Hur COVID-19 påverkade hur tillverkningsmärken ser på D2C-potentialen

COVID-19 fick flera varumärken inom tillverkningsindustrin att ställa frågan: Ska vi vara med och sälja direkt till konsumenterna?

Handeln överallt påverkas av nationella nedstängningar och företag som tillfälligt eller permanent stängs på grund av COVID-19. Att vara begränsad till sitt hem har fått konsumenten att vända sig till e-handeln. Viruset påskyndade förändringen i människors konsumentbeteende som aldrig tidigare, berättar en rapport från McKinsey. Med mer tid på nätet växte sökningar efter enskilda värdepassande produkter och tjänster. Meningsfullt innehåll och att tjäna ett syfte blev viktigare. Detta innebar en unik möjlighet för varumärken att bygga en stark direkt dialog med och koppling till sina användare.

Återförsäljare gjorde sitt bästa för att vara "top of mind" lokalt. De hade sitt eget varumärke och sin verksamhet att försvara. När konsumenter sökte efter lösningar på sina behov, blev vinnarna de varumärken som gav kunderna rätt, informativt och syftedrivet innehåll. COVID-19 fick flera varumärken inom tillverkningsindustrin att ställa frågan: Ska vi vara med och sälja direkt till konsumenterna?

När vi tittar närmare på fenomenet stöter vi på flera termer, såsom Direct-to-Consumer, DtC, D2C, Direct Brands, Consumer Packaged Goods-varumärken eller Digitally Native Vertical Brands. Oavsett term är syftet att sälja produkter och tjänster direkt till konsumenter – så enkelt är det! 

Det handlar om stor affärspotential och möjligheter. I D2C finns inga mellanhänder. Varumärkets löfte och värdeförslaget levereras som det ursprungligen var avsett till kunderna. Varumärkets ägare har direkt kontroll över utbudet av produkter och produktpaket. Det finns möjlighet att äga en nischmarknad i ett valt segment inom ett valt marknadsområde. Direktförsäljning möjliggör även högre marginaler. Kunder kan nås för att bygga lojalitet och engagemang med varumärket. Direkt tillgång till att kommunicera med kunder ger dig en feedback-loop för att utveckla nya produkter och tjänster. Varje kundåtgärd lämnar ett digitalt spår.

D2C kan vara en stor utmaning för styrelseledamöterna i företaget. Det är en förändring som kräver en stark ledning. Det finns nuvarande grossist- och detaljistavtal att respektera och samtidigt stora möjligheter utanför avtalen. En möjlighet ligger i att experimentera med att kombinera produkter med nya tjänstemodeller, som grossister eller detaljhandlare inte skulle kunna erbjuda. Att fullfölja möjligheten kan göras i "Lean startup-anda". De låga riskförsöken bygger på experiment. Experiment som erbjuder konceptbevis för verkliga marknader, faktisk verksamhet och försäljning. Experiment som byggts på ett sätt som inte stör befintliga affärer och processer.

När du vill gräva djupare för att identifiera din varumärkespotential inom D2C råder vi dig att undersöka partners som kan handel, verktyg, teknik och processer för att experimentera med möjligheten.

Kontakta oss