I tillväxtens centrum finns en nöjd kund – Happy Food Store tog med en partner i beslutsfattandet

Ruohonjuuri

När Ruohonjuuri öppnade sin första butik utanför Finlands gränser, närmare bestämt i Sverige, var det dags att förnyas. Ruohonjuuri uppdaterade sin logga och sin stil för den nya butiken. Och samtidigt fick butiken i Sverige ett eget internationellt namn, Happy Food Store.

Expansionen till grannlandet satte flera stenar i rullning. Happy Food Store behövde tänka om när det gällde lagerhållning och logistik.

Man hade upptäckt flaskhalsar i företaget. Logistiken mellan webbutiken och de fysiska butikerna i Finland hade fungerat bra tills kundmängderna växte sig för stora. Man behövde göra rum för tillväxt och lösningen låg i logistik och lagerhållning. Funktionerna måste tas till en ny nivå så att det blev möjligt att förstora webbutiken och effektivera de fysiska butikerna hemma och ute i världen.

I DAG FÖLJER WEBBUTIKERNA DEN NYA STILEN. DEN FÖRSTA RUOHONJUURI-BUTIKEN I FINLAND SOM FICK siTT NYa UTSEENDE VAR BUTIKEN I JYVÄSKYLÄ.

Kunden är den slutliga vinnaren

Det var inte lönt att försöka lösa problemen med lagerhållning och logistik på egen hand. Happy Food Store valde Woolman som stöd i beslutsfattandet.

– Strategiskt sett är logistiken en stor sak. Gör du ett misstag och väljer fel partner kan det stå dig dyrt. Det lönar sig att utnyttja experter för att hitta den bästa lösningen, det betalar sig i längden, säger Topias Nieminen, utvecklingschef och vice verkställande direktör på Happy Food Store.

Med hjälp av Woolmans omfattande nätverk och expertis kunde Happy Food Store sätta sig vid förhandlingsbordet med den serviceproducent som visat sig bäst vid utredningen.

Våren 2018 hade Happy Food Store nått fram till noggrannare förhandlingar. Det är viktigt att med den kommande partnern reda ut hur olika system passar ihop.

– Vi gör intern riskkartläggning. I centrum står kunden och hur processerna påverkar honom, säger Nieminen.

Kunden får nytta av att funktioner effektiveras. Dessutom kommer vi ett steg närmare den nordiska marknaden och ännu större marknader.

11 jämställda butiker

När en del av funktionerna externaliseras kan det finnas en risk att kundbetjäningen inte fungerar riktigt som förr.

– Om vi inte har alla funktioner i våra egna händer måste vi fundera över hur vi ska handla i olika kundbetjäningssituationer. Det viktigaste är att kunden blir nöjd, summerar Nieminen.

Den nya lagerhållnings- och logistiklösningen gör alla 11 Happy Food Store -butiker jämlika. Kunder i Uleåborg erbjuds samma sortiment som kunderna i Happy Food Stores största butik i Helsingfors.

Tidigare verkade Happy Food Stores webbutik via den fysiska butiken i Helsingfors. Nu när webbutikens plockande, packande och andra funktioner inte längre görs i butikens gångar och bakrum kan expediterna koncentrera sig på kundbetjäningen.

Webbutiken finns fortfarande i de fysiska butikerna, men nu så att den utvidgar sortimentet. En expedit kan beställa en produkt åt kunden, om den inte finns i butikens sortiment för tillfället. Expediten kan alltså sälja hela Happy Food Stores sortiment.

UTVECKLINGSCHEF OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TOPIAS NIEMINEN OCH MATTI HARJUNEN FRÅN WOOLMAN I RUOHONJUURIS HUVUDKONTOR I HELSINGFORS.

Via grannen ut i världen, med effektiva målsättningar hemma

När man siktar ut i världen får man tänka noga vem som är butikens målgrupp. Mellaneuropeiska hjärtan vinns inte med mellaneuropeiska produkter.

– Vi ska koncentrera oss på det som är våra starka sidor. Vi kunde till exempel använda nordiska produkter som trumfkort, konstaterar Nieminen.

Lågkonjunkturerna har varit Happy Food Stores bästa tillväxtår. Nieminen säger att människor då koncentrerar sig mer på sig själva, när de stora inköpen får vänta. Men nu behöver man inte vänta på lågkonjunkturer.

– Nu börjar det verka som att det är en ständig trend att satsa på sig själv. Människor upplever hälsa och välmående som viktigt.  

I centrum för all tillväxt och effektivitet står faktiskt kunden, och då menar jag en nöjd kund.

– Jag hoppas att vi i framtiden kan höja nivån på vår kundbetjäning ytterligare. Vi förnyar till exempel vårt stamkundssystem. Med hjälp av förnyelsen kan vi göra servicen personligare för varje kund, berättar Nieminen. 

Ska ni fatta beslut om nya riktningar i affärsverksamheten? Om du vill ha stöd och hjälp i beslutsfattandet, kontakta oss!