IRCE day 2 – Hinder på vägen mot tillväxt

IRCE day 2 –  Hinder på vägen mot tillväxt

IRCE:s andra dag började med väntade Andy Dunns keynote-anförande. Dunn är känd som grundare av direct-to-consumer varumärket Bonobos. I tiderna sålde han bolaget med sin bolagsman till Walmart till det hisnande priset 310 miljoner dollar.

Nu ansvarar Dunn hos Walmart för motsvarande varumärkens utveckling och tillväxt, och han verkar fortfarande i bakgrunden hos Bonobos.

Upplevelsen och kunden främst

Som en chevaleresk herreman som satt bredvid mig i morse uttryckte sig: Dunns anförande var fantastisk rapmusik. Under en halvtimme gick han igenom Bonobos story samt Dunns egen uppfattning om affärsverksamhetens grundpelare och värden. 

Visionen om att upplevelsen står i fokus då det gäller näthandel var en central punkt i Dunns anförande. Han ansåg att alltför många nätbutiker styrs på fel sätt och för produktorienterat. Först ska man fokusera på upplevelsen och kunden, och i andra hand på produkten och logistiken.

Dunns prognos är att inom några år görs ungefär hälften av alla beställningar inom detaljhandeln på nätet. Nätbutiken betonas bara inte lika mycket som enskild kanal. Upplevelsen och helheten är viktigare för kunden är vilken digital eller fysisk kanal som används vid köpet.

Särskilt intressant var också att höra om processen då Bonobos såldes och hurdan uppfattning Dunn hade om Walmart. Jätten som tidigare behandlade sina arbetstagare illa och sålde vapen var nu ett sympatiskt bolag med unga förmågor och värdena hade verkligen ändrats.

Slutligen påminnde Dunn och Martin om Luther Kings ord. Mångfald, kulturell mångfald och jämlikhet är grunden för bättre affärsverksamhet. Walmarts affärsverksamhet grundas i fortsättningen på dessa värden.

Farbrorn och juniorerna

Efter Dunn steg Chip Conley som i många år jobbade med AirBnb in på stora scenen. Hans roll var inte att leda företaget trots sin ålder, utan att erbjuda den operativa ledningen strategisk konsultation. Conley berättade om hur värdefullt det är för en organisation att ha arbetstagare i olika åldrar. Då ungdomens iver möter äldres erfarenhet blir slutresultatet  bäst.

En yngre kollega sade åt Conley att sakkunskap och minnen från gångna tider inte är värdefullt för ett bolag, utan den processkompetens som erfarenhet ger. Då medelåldern bland bolagets arbetstagare var bara 26 år, var det processkompetensen i kombination med Conleys erfarenhet av människor, som möjliggjorde företagsutvecklingen i rätt riktning. Kunskap talar och erfarenhet lyssnar, var Conleys tips till alla företag som vill växa digitalt.

I slutet citerade Conley Peter Drucker och Druckers definition på informationsarbetare. Han tyckte att Drucker var före sin tid och Drucker skrev över hälften av sina böcker då han var äldre än 65 år. Han skulle dock i fortsättningen kalla informationsarbetare för vishetsarbetare. Människors unika förmåga att förstå andra människor blir allt viktigare då den artificiella intelligensen kommer på bred front och mängden data ökar.

Effektivitet och nya framgångshistorier

Dagen fortsatte med fler kortare anföranden. Ämnen som togs upp var bland annat SEO-optimering med metoder för innehållsmarknadsföring, e-postmarknadsföring på 2020-talet och allokering av marknadsföringsreurserna i enlighet med de bästa exemplen på direct-to-consumer. Blenders, Parachute, Glamorise och Tiege var några nya framgångshistorier som presenterades. 

Text: Mikko Rekola, Growth hacker / Woolman