Kommer du byta plattform för webbutiken? Förbered dig och ta ut allt ur Shopify-webbutiken

Kommer du byta plattform för webbutiken? Förbered dig och ta ut allt ur Shopify-webbutiken

Att byta plattform för webbutiken behöver inte vara krångligt och tidskrävande. Vi på Woolman har hjälpt butiksinnehavare att övergå till Shopify, bland annat webbutikerna Magento, WooCommerce, Mycashflow, Vilkas, Drupal och Prestashop. Omsorgsfulla föreberedelser och behovsanalys leder till bra slutresultat.

Man bör avsätta tid för jämförelse av plattformar för webbutiker och välja en helhet som uppfyller behoven och stöder butikens marknadsföring. Det är viktigt att se framåt och säkerställa att den plattform som väljs ger möjlighet till expansion och utveckling av affärsverksamheten. 

Då det konkreta arbetet för byte av butiksplattform inleds ska man beakta åtminstone de helheter som nämns i den här artikeln. Omsorgsfulla förberedelser inför bytet underlättar överflyttningsarbetet och sparar även tid.

Överflyttning av data och bilder

En viktig och ofta arbetskrävande del vid byte av plattform för webbutik är överflyttning av data från den gamla butiken till den nya. Normalt överflyttas en del av följande uppgifter: 

  • Produkter och produktgrupper
  • Kunduppgifter och beställningshistorik
  • Innehållssidor, blogginlägg och bloggartiklar
  • Presentkort, rabattkoder
  • Produktrecensioner

Fundera gärna i god tid på vad som ska överflyttas från den gamla webbutiken. En bra idé är att uppgöra en lista på hur mycket data som ska överflyttas. I listan ska framgå till exempel antalet produkter, produktgrupper och innehållssidor. Således kan man förbereda sig för arbetsmängden i god tid.

Särskilt när det gäller produktuppgifter är det viktigt att vara noggrann. Uppgifterna bör gås igenom noga för att man ska vara säker på att alla uppgifter från den gamla butiker överflyttas till den nya. Uppgifter som blivit kvar någonstans kan kanske inte återställas efter den slutgiltiga överflyttningen. 

Om man har bara lite data, kan ändringsarbetena påbörjas från rent bord. Då skapas innehållet manuellt, med egenskaperna i den nya butiksplattformen.

Större datamängder kräver att uppgifter överflyttas i större partier, vanligen med csv-filer. Förtretligt nog har olika plattformar för webbutiker olika informationsstruktur. Då krävs vanligen att uppgifterna åtminstone redigeras till rätt format till exempel i Excel. 

Ofta vill man uppdatera butiken visuellt då plattformen byts ut. Har man i den gamla butiken små bilder av dålig kvalitet så ser de inte bättre ut i den nya plattformen. Om möjligt, ta fram bildversioner av bra kvalitet för den nya butiken.

Här några tips för produktbilder:

Butikens användargränssnitt

Om man vill ha vissa funktioner i butikens kundgränssnitt, ska man specificera funktionerna noga. Ofta innehåller ett bra valt färdigt tema de egenskaper som man vill ha. Sådana egenskaper kan vara till exempel uppdelning av produktuppgifter på olika flikar eller särskilda filter på produktvyns kategorisida.

Man bör även förstå att fastän Shopify är en lättanvänd webbutiksplattform kan användningen och administrationen avvika från din gamla bekanta plattform. Var beredd på att allt inte fungerar med precis samma logik som tidigare. Reservera tid för det nya systemet. 

Omdirigeringar, digital marknadsföring och analytik

För att bevara butikens besökstrafik och synlighet vid förnyelsen är det viktigt att butikens URL-adresser omdirigeras till Shopifys motsvarande adresser. Det är väldigt viktigt att se till att de sidor som samlar mest trafik omdirigeras till rätt ställe.

Om man skaffar besökare till butiken till exempel genom reklam på Google eller Facebook, ska man kontakta en eventuell befintlig marknadsföringsparter angående bytet av plattform för webbutiken. Viktigast är att komma ihåg att stoppa betald kundanskaffning för tiden då plattformen byts och inleda den på nytt först då den nya butiken är i drift. Det här kräver förberedelser vad gäller reklam och analytik.

Integreringar i bakgrundssystem

Om webbutiken är integrerad i verksamhetsstyrningssystemet (ERP) eller ett annat bakgrundssystem, bör man planera och utföra motsvarande egenskaper till Shopify-butiken. Målet är att man i fortsättningen inte behöver överflytta några som helst uppgifter manuellt från ett system till ett annat. Det här eftersom manuellt arbete ökar risken för fel vid överflyttningen. 

I samband med att plattformen för webbutiken byts ut ska man överväga möjligheten att uppdatera gamla system till att motsvara den befintliga affärsverksamhetens krav och behov. 

Om bytet av plattform för webbutiken lämnats ogjort därför att systemen kanske inte är kompatibla, kontakta oss – vi kollar om det finns en lösning.

Det blir nog bra!

Webbutiksförnyelsen är ett bra tillfälle att uppdatera den egna butiken så att den stöder affärsverksamheten och underlättar butiksinnehavarens vardag. Resultaten blir bättre då tid frigörs från utredning av teknikproblem och manuellt arbete och mera tid kan avsättas för försäljningsökning och företagsutveckling.

Om du funderat på att övergå till Shopify-webbutik, kontakta oss. Vi utvärderar situationen och funderar om Shopify vore en lämplig plattform för dig och din affärsverksamhet nu och i framtiden. 

Kontakta oss!

Antti Salmi, projektchef/Woolman 

Läs även: