Lönsam e-handel skapas på lagret

Lönsam e-handel skapas på lagret

En välfungerande, enkel och problemfri webbutik är ett måste för dagens kunder och ett trumfkort för handlaren. Men den är egentligen bara toppen av isberget i verksamheten. Vill du skapa tillväxt, effektivitet och kundnöjdhet är det viktigt att allt som ligger ”under ytan” fungerar som det ska. 

I småskalig e-handel behövs effektiverande åtgärder inte nödvändigtvis men ju större din affärsverksamhet är, desto mer troligare är det att det finns en del att effektivera. 

Effektiviserande av webbutiken sker primärt i butikens "back-end". I den här artikeln fokuserar vi på tre sätt att effektivera en webbutik: Lagerhantering och lagersaldon, produktinformationens korrekthet samt beställnings- och leveranskedjan. 

1. Lagerhantering och lagersaldon 

Kundbetjäningen börjar på en plats som få kunder någonsin ser: webbutikens lager. Noggrannhet och slarv i lagerhanteringen påverkar direkt både kundupplevelsen och trycket på kundservicen. Om lagersaldona inte stämmer kan det leda till besvikelser. En sådan situation kan uppstå till exempel om webbutikens produktsida säger att en produkt finns i lager trots att hyllan egentligen är tom. 

Många företag inventerar lagret en gång om året vid räkenskapsperiodens slut. Det är emellertid att rekommendera att du använder kontinuerlig inventering. Då kan fel i lagersaldona korrigeras snabbare. Idén är att dagligen eller varje vecka räkna ett visst antal produkter så att alla produkter i lagret kontrolleras inom ett bestämt intervall, till exempel sex månader. Lagerhanteringssystem hjälper dig inventera kontinuerligt och se till att saldona är korrekta.

I lagerhantering är det viktigt med noggrannhet och omsorgsfullhet. Exempelvis bör en föråldrad eller av annan orsak osäljbar produkt som hittas i hyllan avlägsnas även från saldot när den upptäcks. Det kanske låter självklart, men kan lätt glömmas bort, särskilt om vardagen är jäktig. Målet är att saldot i systemet alltid motsvarar verkligheten. Att lagerarbetaren gör ett bra arbete har en direkt inverkan på kundnöjdheten.

Lagersaldona har också starkt samband med webbutikens tillväxt. Det är en utmaning att se till att det finns en optimal mängd produkter i lager när en butik växer snabbt. Konsumenterna ids inte komma och se på ”tomma hyllor” i butiken särskilt många gånger. 

2. Korrekt produktinformation

Skulle du själv våga beställa en produkt i en webbutik om inte texten eller bilderna ger dig tydlig information om de egenskaper du anser viktiga i produkten?

Betydelsefull och korrekt produktinformation är viktig både för att öka tilliten och avlägsna köphinder. Att arbeta med innehåll och detaljerad produktinformation kräver mycket arbete men det är otroligt viktigt: kundservicen får färre frågor, returerna minskar och slutligen blir konverteringen säkert också bättre. 

Som e-handlare är det bra att hela tiden fundera på vad kunden behöver veta om produkten. Ibland blir man blind för sitt eget arbete och missar att se det ur kundens perspektiv så se till att alltid lyssna på dina kunder.

3. Effektivering av beställnings- och leveranskedjan 

I beställnings- och leveranskedjan gömmer sig ofta många ineffektiva processer. Det kan vara frågan om exempelvis felaktiga lagersaldon, långsam och ineffektiv plockning, arbete som inte ger mervärde (såsom kopiering av information från ett system till ett annat) och att skapa paketkort för hand.

När affärsverksamheten växer rejält är det bäst att inte längre lita på det mänskliga minnet i plockningen, annars ökar felen. Minnet är också svårt att utöka; det tar lång tid för en ny arbetare att lära sig produkterna och deras placering i lagret utantill. 

När det finns flera plockare i webbutikens lager är det bra att övergå till optimerad plockning. Varje produkt har då en bestämd lagerplats och lagerhanteringssystemet vägleder plockaren längs den optimala rutten till exempel med en surfplatta. 

Då är det också lättare att använda hyrd arbetskraft vid högsäsong; det går snabbt att lära en ny människa systemet och felrisken minskar. Plockaren avläser helt enkelt vad och från vilken hyllplats systemet säger att han eller hon ska plocka. Effektiviteten ökar och felen minskar med ett modernt lagerhanteringssystem.

Har du inte ett lagerhanteringssystem kan du effektivera beställnings- och leveranskedjan med lämpliga Shopify-appar. Woolmans Nordic Shipping App gör det möjligt att använda lokala transportfirmors leveranser, skriva ut adresskort och tulldokument på Shopifys underhållssida samt visa hämtställen åt kunderna. Med Nordic Shipping App går det snabbare att skriva ut adresskort och tulldokument. Information behöver inte flyttas mellan olika system, hela flödet hanteras i din Shopify-butik. 

Det är bra att ibland stanna upp och kolla hur mycket tid och resurser som går åt till att hantera och leverera en beställning. Det kan bli en ögonöppnare att räkna försäljningsbidraget så att du också beaktar alla beställnings- och leveranskedjans kostnader samt arbetstiden. 

Som e-handlare kan du också gärna fundera på om outsourcing av lagret (3PL-lösning) skulle vara ett bra alternativ för dig. Det finns många konkurrenskraftiga former av lagerservice. 

Tips för e-handlare: Så här hittar du de ineffektiva processerna 

  • Ta klockan i handen och ta tid på olika arbetsmoment: Vad tar mycket tid? Vad kunde du effektivera? 
  • Idka sund självkritik. Att du hittills gjort på ett visst sätt betyder inte att du alltid måste göra så.
  • Tänk igenom - skriv till exempel ner - vad som händer vid en beställning.
  • Analysera framför allt om det finns något manuellt arbete som inte ger mervärde utan bara tar tid.

Vill du ha fler idéer om effektivering av webbutiken? Kontakta våra experter

 

Läs också: