Lost in translation? Så här skapar du en Shopify-webbutik på flera språk

Flera språk Shopify-webbutik blogg

Särskilt DTC- eller direct-to-consumer-butiker söker tillväxt utomlands. Det är naturligt eftersom över 70 % av de europeiska nätshopparna gör sina inköp över landsgränserna. En vanlig fråga bland webbhandlare som vill internationalisera är hur man kan skapa olika språkversioner.

En internationell webbutik är mycket mer än språkversioner. Varumärkenas och handlarnas utgångsläge varierar också, så det finns inte bara ett svar.

I den här artikeln beskriver jag alternativen på Shopify-plattformen, både för handlare som redan har erfarenhet av internationell handel och för dem som vill komma igång. Jag tar också upp vad man behöver fundera på för att välja den bästa lösningen.

Förut fanns det tre sätt att genomföra språkversioner på Shopify; separata butiker, översättningsappar eller en Headless Commerce implementering (i den här artikeln fokuserar vi på de två första alternativen då Headless är en mer avancerad lösning som kräver djupare teknisk förståelse för hela arkitekturen och lösningen). Av de två första var vår enda rekommendation separata butiker, eftersom översättningsapparna bland annat ur sökmotoroptimeringens synvinkel fungerade minst sagt bristfälligt.

Shopify presenterade sommaren 2019 vid Shopify Unite ett nytt funktionssätt för översättningsappar, nämligen en expansion till Shopifys GraphQL API. Expansionen släpptes i slutet av 2019. Den har förändrat situationen avsevärt. Nu kan översättningsapparna fungera rätt och lägga till upp till fem språkversioner i samma butik (till exempel: domain.com/fi, domain.com/en, domain.com/se).

Alternativen är alltså fortfarande två, om man utesluter Headless, men nu kan man välja enligt behovet och inte utifrån vad som fungerar rent tekniskt. När är det då bra att välja separata butiker och när språkversioner inom samma butik? Det lönar sig att se på saken ur vidare perspektiv. Olika marknadsområden har också andra olikheter än språket. Tänk på marknadsföringen, andra säljkanaler, lager, logistik, sortiment, valutor, priser och betalningstjänster. Allt detta kan variera och behöver beaktas.

Språkversioner inom en butik

Språkversioner inom en butik passar bra för dem som vill komma igång snabbt internationellt, men för vilka den inhemska marknaden ändå är viktig. Det kan kräva mycket arbete att hålla igång ett ytterligare språk exempelvis om man har mycket produktinformation, produkterna byts ofta eller en blogg är en central del av butiken. När det gäller språkversioner är det nämligen bra att översätta allt innehåll i butiken. Butiker med blandspråk brukar inte väcka förtroende hos kunderna.

Språkversioner passar också stora handlare som till exempel vill erbjuda sina kunder ett annat inhemskt språk i samma butik med exakt samma funktioner och inställningar. Ett bra exempel är en finsk webbutik som har språkalternativen finska och svenska - egenskapen har genomförts med en språkapp. Utöver denna tvåspråkiga butik har företaget en separat butik på engelska för den europeiska marknaden. 

Hur olika språkversioner fungerar

Shopify erbjuder för tillfället ett gränssnitt för språkversionshantering, med vilket man kan lägga till och ta bort språk samt förhandsgranska och publicera översättningar. Shopify har inget eget användargränssnitt för hantering av översättningarna utan bara för butikens primärspråk.

Hanteringen av andra språkversioner sker med appar eller direkt via gränssnittet (API). Det här är klokt eftersom webbhandlare har olika behov och det här ger möjlighet för Shopify-ekosystemets apputvecklare att erbjuda lösningar för olika behov. En kan erbjuda manuella översättningar, en annan översättningar som grundar sig på artificiell intelligens och en tredje kan exempelvis koppla en översättningstjänst till Shopify-butiken. Ett alternativ kunde vara att översättare automatiskt översätter endast bloggartiklar. 

I skrivande stund stöder följande appar översättning via API. När du väljer översättningsapp bör du alltså kontrollera att appen finns på denna uppdaterade lista:

ÖVERSÄTTNINGSAPPAR SOM STÖDER SHOPIFYS TRANSLATIONS API, DET VILL SÄGA DET NYA OCH RIKTIGA SÄTTET ATT GÖRA FLERA SPRÅKVERSIONER I EN BUTIK

 

Shopify lägger automatiskt till de nödvändiga meta- och hreflang-taggarna så att sökmotorerna känner igen butikens språkversioner. Sitemap.xml genereras endast på butikens primära språk. Beaktas bör också att butikens URL:ar inte översätts; domail.com/en/products/product-name ändras inte till domain.com/se/produkter/produkt-namn utan till domail.com/se/products/product-name. I separata butiker kan URL:ns slack, alltså ändelse, väljas fritt.

Med Translations API kan du översätta de delar av Shopify-butiken som finns på den här listan. Listan täcker det mesta. Vissa undantag finns emellertid, till exempel leveranssättens namn och Shopifys appspecifika tilläggsfält, alltså Private metafields (dessa har inget att göra med metafälten som rör SEO som kan översättas)Private metafields-fälten kan endast sparas med appen via gränssnittet. Om sådana här fält används måste samma app kunna översätta dem. De offentliga metafälten kan översättas via API.

Man bör även beakta skräddarsydda funktioner som åstadkommits med taggar eller metafält, men de hindrar inte att man gör en ny språkversion av butiken.

Appar stöder inte nödvändigtvis flera språk samtidigt

Alla appar som lagts till i Shopify-butiken stöder kanske inte språkversionerna. Särskilt appar som ändrar butikens tema eller till exempel skickar e-post åt kunder kan vara en utmaning. På det här området har apputvecklarna ännu mycket att göra eftersom många appar bara stöder översättning av butiken till ett språk.

Separata butiker

Olika marknadsområden har olika behov och praktiska saker att beakta. Språket är bara en av dem. Att hantera olikheterna och lösa problemen i anslutning till dem är ofta lättare i separata butiker när man vill optimera sina processer och själva butiken. 

Separata butiker är den bästa lösningen om du vill ha en eller flera av följande egenskaper: 

  • Olika lager i olika geografiska områden, eftersom olika lager och deras lagersaldon är lättare att hantera i separata butiker. Med detta menar vi framför allt att olika marknadsområden har sina egna lager som levererar bara till det området, exempelvis egna lager för den europeiska och för den amerikanska kontinenten.
  • Olika sortiment på olika marknadsområden.
  • Olika priser.  Att ha olika priser är emellertid inte att rekommendera. Kunderna kan känna sig lurade om de måste betala mer för en produkt än andra kunder.
  • Marknadsspecifika kampanjer är lättare att genomföra i separata butiker, särskilt om de också har eget innehåll.
  • Olika valutor. I en finsk Shopify-butik kan man bara använda en valuta i kassan. På produktsidor och annanstans i butiken kan priset anges i olika valutor. Det här håller på att ändras i och med Shopify Payments, som gör det möjligt att betala i kassan med olika valutor (kolla de möjliga valutorna här). Tjänsten finns ännu inte i Finland, men vi tror att den snart kan användas även här. I Sverige och Danmark kan Shopify Payments redan användas.
  • Marknadsspecifika betalningstjänster kan kopplas till en butik, med undantag av vissa valutabundna betalningstjänster. Om du i vilket fall som helst har behov av flera butiker blir butikens kassa klarare och tydligare ifall du kopplar endast de lämpliga betalningstjänsterna till varje butik. Då ser kunden bara de betalningstjänster han kan använda. En amerikansk kund stöter exempelvis inte på svenska betalningssätt.

Även i det här alternativet bör du beakta appar och saldon

I separata butiker måste man se till att installera apparna som används i affärsverksamheten i varje butik separat. Detta ger förstås möjlighet att använda de appar som passar bäst just i det aktuella marknadsområdet.

De separata butikernas separata appar innebär extra kostnader. Apparna kostar vanligtvis några dollar per butik. På dyrare appar finns ofta egna paketpriser för flera butiker, åtminstone för Shopify Plus-handlare. Större appar, till exempel Klaviyo för e-postmarknadsföring, som är en separat SaaS-tjänst, kan vara gratis i sig (och är egentligen bara en integration till själva tjänsten), medan du betalar för användningen av tjänsten. Då påverkas kostnaderna inte nämnvärt av om du har separata butiker.

Om separata butiker har ett gemensamt lager behöver butikernas lagersaldon synkroniseras. För detta finns färdiga bra appar eller alternativt kan det göras i lagerhanteringssystemets eller ERP-systemets integration, om något av dem är den huvudsakliga källan till saldona (master).

Shopify Plus

Shopify Plus-handlare väljer ofta separata butiker och inte språkversioner. Shopify håller på att utveckla en gemensam administration för separata Shopify Plus-butiker, åtminstone till de viktigaste delarna. Någon exakt tidtabell finns inte men lite förhandsinformation fick vi vid Shopify Unite sommaren 2019, bland annat gällande gemensam analys och rapportering för separata butiker.

Shopify-butikens administrationsspråk

Shopify-butikens administrationsspråk (Account language / Kontospråk), alltså språkvalet i Shopify admin, är en egen helhet som inte påverkar de språk webbutikens kunder använder i butiken. Här hittar du språken du kan välja att administrera Shopify med. Även svenska finns på listan. 

Kontakta oss

 

TERO JUNTTILA, FOUNDER & CTO, WOOLMAN

 

Läsa mer: