Rätt kampanj kan göra under för din webshop!

Rätt kampanj kan göra under för din webshop

 Kampanjer spelar en viktig roll för att få din webbutik lönsam. Alla webbutiker och affärsverksamheter är olika och två identiska kampanjer finns inte - och ska inte heller finnas!

Här är några enkla tips på åtgärder som hjälper dig utforma en kampanj som passar just din webbutik:

1. Tänk igenom målsättningen med kampanjen

Kampanjens målsättning anges vanligen i kronor, det vill säga hur mycket intäkter kampanjen förväntas generera. Här är det viktigt att hålla sig realistisk.

Med dessa uppgifter och frågor kommer du igång:

  • Hur många besökare har din webbutik en normal dag?
  • Hur ser konverteringsprocenten ut för de senaste 90 dagarna? 
  • Marknadsför du en viss produkt med kampanjen? Kolla hur bra produkten sålt jämfört med antalet besök på produktsidan.

Siffrorna ger dig en inblick i utgångsläget och hjälper dig se olika alternativ för hur din kampanj kan lyckas och vilka intäkter du kan förvänta dig av den.

Kampanjen kan också bygga på att du strävar efter mer trafik till din webbutik, med förväntningen att konverteringsgraden hålls på samma nivå. Då kan du på förhand förutse kampanjens försäljning.

Kampanjens målsättning är ändå sällan så här svartvit. Riktigt lyckade kampanjer har ofta drag av viral marknadsföring: ordet om kampanjerna sprids i kanaler där du inte ens väntat dig det.

En kampanj kan också bygga på att höja snittordervärdet per köp. Då koncentrerar man sig på metoder för att uppmuntra kunden att lägga till en eller flera produkter i varukorgen innan köpet slutförs.

Vilka andra fördelar kan du få av kampanjen?

Kampanjer kräver resurser, så när du ändå lägger resurser på att utforma en kampanj är det bra att sträva efter ytterligare fördelar. Sådana kan vara till exempel att få influencers att locka till nya köp och att samla in respons för en viss produkt. Ett alternativ är till exempel att ge alla köpare en rabattkod inför nästkommande kampanj. På det sättet kan man skapa ett väntevärde och öka framtida köp. 

Varför är kampanjen viktig för din webbutik och var placerar den sig i din marknadsföringsplan? Och hur länkar du den till kommande kampanjer? Bedriv alltså inte separata lösryckta kampanjer: fundera på hur de stöder planen för din webbutik som helhet!

2. Planera och gå igenom kampanjens köpprocess

När du bestämt kampanjens målsättning kan du planera och gå igenom kampanjens köpprocess. Fundera på vilka faktorer som kan påverka konverteringsgraden och hur kampanjen lyckas. Finns faktorerna som påverkar konverteringen i själva köpprocessen, i priset eller i ett lockande extraerbjudande?

När en potentiell kund kommer till webbplatsen under kampanjen är den första sidan kunden landar på, landningssidan, avgörande. Vägen från landningssidan till "Lägg i varukorgen" bör vara så kort som möjligt. En tumregel är att det inte ska ta mer än tre klick från produktsidan till att produkten läggs i varukorgen. Om vägen är längre kan det vara frågan om till exempel en produkt som kan skräddarsys, eller en produkt vars beställning kräver mer specifik information från köparen.

Den egna webbutiken är alltid den egna webbutiken. Du kommer antagligen inte direkt på så mycket negativt att säga om den. Men det är bra att då och då besöka andras butiker för att få inspiration. Tänk på något du borde köpa just nu: prova att söka och köpa produkten i andra webbutiker. Du kanske märker att köpprocesserna är olika, och när du sätter dig in i konsumentens roll kan du upptäcka något som du kan utveckla i din egen butik för att få den ännu bättre.

Om du använder en hel produktgrupp som landningssida i kampanjen, reflektera över hur kampanjen syns på just den sidan. Finns det ställen där du kan få merförsäljning? Varukorgen är ett bra ställe att rekommendera fler produkter åt kunden. Dessa funktioner kräver förstås utvecklingsarbete. I Shopify Appstore hittar du appar som ger din webbutik fler fördelar. En app som lämpar sig för korsförsäljning (cross-sell) kan kräva modifiering av layouten och därmed en del kodningskunskaper.

3. Återmarknadsföringsplan & varumärkesmätare

Under kampanjen strävar man efter mycket trafik till webbutiken och bland besökarna finns säkert de som besöker sin sida för första gången. Den färska trafiken kan minska konverteringsgraden. Det ska du inte oroa dig för. Med en fungerande strategi för återmarknadsföring (remarketing) kan du informera de nya besökarna om din webbutik och öka möjligheten till att de återkommer och gör ett köp.

Hur mäter du värdet av ditt varumärke? Det är vanligt att det under kampanjen kommer besökare till din webbplats som inte är där för att genomföra köp just den gången. Om en produkt kostar över 1000 kronor kan det gå 2-3 månader mellan första besöket och det faktiska köpet. Ju värdefullare produkt, desto längre tid tar det att fatta köpbeslutet. Men nya besökare är viktiga! Som en del av din återmarknadsföring kan du rikta reklam till dem som tittat på en viss produktsida, och anpassa marknadsföringen för just dem.

Varje besökare är värdefull för dig som e-handlare, även de som inte genomför ett köp under besöket. Det viktiga är att du har ett fungerande system för återmarknadsföring. När du gör upp en plan för denna typ av marknadsföring är det klokt att testa reklamen på ett mindre urval först, för att se hur responsen blir.

Under en kampanj kan återmarknadsföring vara det som får besökarna att återvända till webbutiken redan under kampanjen och göra ett köp.Metoder att göra det är till exempel automatiserade nyhetsbrev (sequence flow), påminnelsenotiser om övergivna varukorgar samt återmarknadsföring via Facebook och Google. Du kan också använda en chatfunktion i din webbutik för att få fler möjligheter till återmarknadsföring.

4. Reservera tid för genomförandet av kampanjen

En bra plan är det absolut viktigaste! Skissa t ex en tidslinje för kampanjen på papper. Det tar sin tid att genomföra kampanjen, men tid behövs också för förhandsförberedelser samt insamlande och bearbetning av material.

Shopify Plus-kunder kan utnyttja Launch Pads egenskaper för att tidsinställa kampanjen till en viss precis tidpunkt, samt automatisera funktioner med hjälp av Shopify Flow och Shopify Scripts. Det finns också olika prissättningsappar som ändrar priserna i din webbutik vid det klockslag du vill. Sådana appar är bra om din kampanj grundar sig på prisanpassning.

Reservera också tid till att skapa material. Det är ofta en av de mest tidskrävande faserna. Men kom ihåg att allt inte behöver vara perfekt. Du kan till exempel själv göra en video till kampanjen, vilket är kostnadseffektivt. Dessutom finns många appar som du kan modifiera kampanjmaterialet med på olika sätt. Du kan också överväga en live-sändning under kampanjen i något socialt forum. 

Ett bra tips för genomförandet av kampanjen är också att diskutera med andra webbhandlare. Det finns knappast två exakt likadana kampanjer, så du kan hämta inspiration och idéer av andra. Att skapa nätverk är viktigt också i den här branschen. 

5. Att testa kampanjen

Att testa kampanjen glöms ofta bort, fast det är så viktigt. Du kan till exempel välja en slumpmässig grupp bland dem som beställer ditt nyhetsbrev. Testgruppen kan vara till exempel 200 personer. Skicka ett meddelande till hundra personer och ett annat åt de övriga hundra. Ur testsynvinkel är det att rekommendera att kampanjen varar i ett par veckor. Under de första dagarna kan man testa kampanjreklam ur olika infallsvinklar. Kampanjen kan slutföras med det alternativ som visat sig effektivast.

Det finns förstås kampanjer som varar endast under några få dagar. I dessa kan man försöka skapa en känsla av "brådska" hos kunden, för att få den att handla direkt och inte vänta. Och inget hindrar att du upprepar samma korta kampanj på nytt för en utvald målgrupp.

Är kampanjen längre kan du prova A/B-testning på webbutikens innehåll. Då är det bra om kampanjen varar en till två veckor. 

6. Följ, tolka och reagera

Det är enkelt att följa kampanjens siffror. Om du ser behov av ändringar under kampanjen, tveka inte att ta tjuren vid hornen! Många nöjer sig med att bara följa kampanjen fast den går att utveckla och förbättra medan den pågår.

Kom ihåg att en webbutik innebär ständigt testande. Om en kampanj inte kommer i gång som du förväntat dig bör du reagera. Reservera tid i din kalender för eventuella ändringar under själva kampanjen. 

Lycka till med din kampanj!

Pinja Kuitunen, Customer success manager / Woolman