Shopify i B2B-försäljning: Välj rätt lösning när du vill sälja till företag i webbutiken

Shopify och B2B-försäljing blogg

B2B-försäljning och e-handel

E-handel förknippas ofta med B2C och försäljning direkt till slutkunder. Det finns dock en stor potential för B2B-företag att utnyttja e-handel för att öka sin försäljning. Enligt Statista har den globala B2B-e-handelsvolymen fördubblats på fem år och B2B-e-handeln är faktiskt sex gånger större än B2C-e-handeln. Asien och Stillahavsområdet leder denna trend med totalt 80% av den nuvarande B2B-e-handelsförsäljningen. Vi ser också att tillväxttakten ökar på alla andra marknader.

Shopify är välkänt bland B2C e-handelsföretag men det talas mer sällan om alla B2B-möjligheter. B2B-nätbutiker kräver ett annat tillvägagångssätt än B2C-butiker. Hur använder ni Shopify för B2B-försäljning? Det ska vi försöka svara på här.

B2B-alternativen kan i Shopifys ekosystem grovt delas in i fyra kategorier:

  1. Rabattkoder
  2. Wholesale-app
  3. Shopifys wholesale-försäljningskanal
  4. Separat Shopify-webbutik för B2B-kunder

1. Rabattkod

Det enklaste sättet att erbjuda B2B-priser är att använda Shopifys rabattkodsfunktion. Denna lösning fungerar bäst om prissättningsmodellen är enkel och konstant (t.ex. alltid -30 % för B2B-köpare). Köpupplevelsen med navigering, produkturval, leveranssätt och betalningssätt är då utgångsmässigt lika som för konsumentkunder. B2B-rabatten kan ges med en automatisk rabattkod eller en vanlig rabattkod som B2B-kunden matar in vid kassan i samband med beställningen.

Lösningen är lämpligast för handlare som precis börjar med B2B-försäljning och/eller vill prova på sådan. Läs mer om utnyttjande av rabattkoder i Shopify-webbutiken.

2. Wholesale-app

Ett annat alternativ är att utvidga webbutikens funktioner genom att installera en B2B-app från en tredje part. Det här möjliggör bland annat kundgruppsspecifika prislistor. Lösningen fungerar bäst om prissättningsmodellen är relativt enkel, till exempel stegvis –20 %, –30% och –40 % på återförsäljningspriset.

En app med prislistor möjliggör också produktspecifik prissättning med fasta priser, men priserna måste då hanteras i appen. Du kommer inte åt dem via Shopifys gränssnitt. Om det finns flera rabattnivåer blir det snabbt mycket att underhålla. Har du till exempel 100 produkter med fem storlekar och fem färger var innebär det med tre rabattnivåer 10 000 olika prispunkter.

Köpupplevelsen med navigering, produkturval, leveranssätt och betalningssätt är utgångsmässigt lika som för konsumentkunder. Beroende på genomförandet kan det också vara möjligt att erbjuda till exempel faktura som betalningssätt åt B2B-köpare. Lösningen fungerar bäst för handlare som vill att samma webbutik ska betjäna alla kundgrupper (B2C och B2B).

3. Shopifys wholesale-försäljningskanal

Tredje alternativet är att utvidga webbutikens funktioner genom att installera Shopifys egen B2B-försäljningskanal. Det här är möjligt endast för Shopify Plus-handlare. Försäljningskanalen möjliggör bland annat kundgruppsspecifika prislistor och produktspecifik prissättning med fasta priser, men priserna måste hanteras i försäljningskanalen liksom i föregående alternativ. Prislistorna kan hämtas med CSV-fil men inte via gränssnittet, så underhållet kan inte automatiseras helt till exempel så att ett ERP-system skulle vara master för prislistorna.

Kundernas åtkomst till B2B-försäljningskanalen kan begränsas med användar-ID och inloggning. Köpupplevelsen med navigering, produkturval och betalande bestäms enligt försäljningskanalens inställningar. Möjligheterna att modifiera utseendet och ha olika språk är dock väldigt begränsade.

Lösningen fungerar bäst för Shopify Plus-handlare som klarar sig med en enkel beställningskanal för mottagande av B2B-beställningar och vars kunder inte har problem med ett engelskspråkigt användargränssnitt.

4. Separat Shopify-webbutik för B2B-kunder

Det fjärde alternativet är att göra en egen Shopify-webbutik för B2B-kunder. Butikens utseende och funktioner kan hämtas från B2C-butiken, men funktionerna kan skräddarsys för B2B-kunder som ju ofta köper stora mängder åt gången.

I webbutikens skatteinställningar, leveranssätt och betalningssätt kan man också beakta just B2B-köparnas behov och önskemål. Marknadsföringen kan också riktas bättre och man behöver inte grubbla över om något i konsumentbutikens innehåll passar B2B-köparens ögon eller tvärtom.

Shopifys prissättningslogik kan också förbättras med en wholesale-app som möjliggör till exempel kundgruppsspecifika prislistor. Men även här gäller att lösningen ur underhållsperspektiv fungerar bäst om prissättningsmodellerna är relativt enkla och bestående - särskilt om produktkatalogen är omfattande. Kundernas åtkomst till B2B-butiken kan begränsas med användar-ID och inloggning.

I modellen med flera webbutiker (B2C + B2B) får man beakta att lagersaldona antagligen måste hanteras utanför Shopify och ändringar uppdateras i webbutikerna via en integration.

Ta med dig åtminstone dessa detaljer om Shopifys B2B-möjligheter:

  1. Rabattkoder fungerar bäst för handlare som precis börjar med B2B-försäljning och/eller vill prova på sådan.
  2. En tredje parts wholesale-app funkar bäst för handlare som eftersträvar enkelhet och vill att samma webbutik betjänar alla kundgrupper.
  3. Shopifys wholesale-försäljningskanal fungerar bäst för Shopify Plus-handlare som klarar sig med en enkel beställningskanal för mottagande av B2B-beställningar.
  4. En separat Shopify-webbutik för B2B-kunder ger mest spelrum både under och efter projektet, med möjlighet till bland annat olika kataloger och kampanjer i de olika butikerna.

Är du intresserad av B2B-möjligheterna i Shopify-ekosystemet? Kontakta våra experter:

 Kontakta oss

JARI SUNI, LÖSNINGSARKITEKT, WOOLMAN