Shopify Unite 2019 och nyheter för Shopify-webbutiksinnehavare

Shopify Unite 2019 och nyheter för Shopify-webbutiksinnehavare

Vid evenemanget Shopify Unite 2019 lanserades flera uppdateringar för Shopify-webbutiker och deras funktioner. Vi har i denna artikel samlat nyheterna i huvuddrag. 

En del kan börja användas redan nu, men största delen uppdateras för webbutiksinnehavare inom det här året. Om du har frågor kring Shopify, nyheterna eller hur man börjar använda dem, kontakta oss!

Lättare att ändra webbutikens utseende

I praktiken är Shopifys mål att skapa bättre verktyg för administration av butikens delar, utseende och funktioner. Inget exakt datum finns för lanseringen av nyheterna, men nyheterna är på väg till Shopify-webbutikerna senare i år. 

Vad innebär nyheterna för redigering av webbutikens utseende?

  • Redigering av olika sidor.  Delarna på vilken sida som helst kan i fortsättningen redigeras enskilt, vilket tidigare varit möjligt endast för första sidan. Du kan också med en åtgärd ställa in så innehåll syns på flera sidor, med hjälp av nya mastersidor.
  • Innehållet ändras med dig.  Innehållet följer med, då du vill göra ändringar i din webbutik – såsom uppdatera ett tema eller pröva ett nytt tema.  Man behöver inte längre kopiera teman eller innehåll manuellt.
  • En helt ny arbetsyta för administration av webbutikens utseende.  I den nya arbetsytan kan du bland annat med ett utkast i lugn och ro planera och bygga upp din nätbutik.

Gamla teman kommer att fungera normalt framöver, men om man vill ha tillgång till nya egenskaper ska temastrukturen uppdateras i enlighet med de nya modellerna.

Mångspråkighet för alla

Shopify vill att det ska vara lika lätt att sälja utrikes som inrikes. Data som Shopify insamlat av butiksinnehavare visar att så kallad cross-border sales är på stark uppgång.

Shopify har inte tidigare stött flera språk i en butik, utan lösningen har varit antingen marknads- eller språkspecifika butiker eller användning av separata översättningsprogram. Nyligen lanserade API:s, det vill säga gränssnitt, möjliggör mångspråkighet inom samma webbutik. Dessutom möjliggör API:s att tjänster som är kopplade till Shopify-ekosystemet, såsom appar i appbutiken, kan använda och spara språkspecifika uppgifter.

För att tillhandahålla en genomgående mångspråkig användarupplevelse är det viktigt att mångspråkigheten också gäller webbutikens tilläggstjänster. Förhoppningsvis förstår så många som möjligt av Shopify-ekosystemets applikationsutvecklare hur viktigt det här är och svarar på behovet med snabb tidtabell.  

I och med förändringen kan sidans språk (locale) visas i url-adressens stig (till exempel shop.com, shop.com/fi och shop.com/se). Dessa tillägg förbättrar avsevärt den mångspråkiga synligheten i sökmotorer och hjälper butiksinnehavare erbjuda kunderna en enhetlig webbutiksupplevelse.  På den nya sidan Language settings kan man bestämma språken i webbutiken (locales).

Tidigare rekommenderade vi starkt att ha olika butiker för olika språk särskilt ur SEO-perspektiv i stället för dåliga översättningsprogram. I fortsättningen kan översättningsprogram fungera så att säga nativt med Shopify, vilket betyder att man kan skapa betydligt bättre appar också ur SEO-perspektiv. I fortsättningen har butiksinnehavare bättre möjlighet att överväga ur affärsverksamhetens perspektiv, till exempel ur marknadsföringsperspektiv, om hen vill ha olika butiker eller olika språkversioner i olika språkområden.

Butiken har samma valuta som kunden

Att visa flera valutor har varit möjligt sedan 2018 i Shopify Plus-butiker som använder Shopify Payments. Härefter införs egenskapen även i de övriga Shopify-webbutiksnivåerna.

Shopify gav ett löfte om att göra Shopify Payments till en global betalningslösning inom det här året – egenskapen är väntad!

Den valuta som kunden använt hålls kvar från produktsidorna till kassan och betalningen. Nu har egenskapen stöd för tio valutor: GBP, AUD, CAD, EUR, HKD, JPY, NZD, DKK, SGD och USD. Det är dock möjligt att antalet valutor ökar då Shopify Payments vidgas till nya områden.

Shopifys vy för butiksinnehavare nu på svenska 

Shopify utökade förra året språkalternativen i admin-vyn, det vill säga vyn för butiksinnehavare. Därför använder över 100 000 Shopifyköpmän i dag admin-vyn på andra språk än engelska.

Nu kan admin-vyn användas även på finska och svenska utöver många nya språkalternativ. Den svenska versionen är en betaversion, vilket innebär att den kan innehålla icke-finslipade översättningar. 

Språket i admin-vyn kan du ändra i din profil: klicka på din profil uppe till höger i desktop-vyn och knappen Your profile.  Scrolla neråt till Account language (i bilden) och byt språk.

Dessutom är en del av Shopifys viktiga sidor redan tillgängliga på de nya språken. Ett exempel är Shopify Helpcenter, som nu finns på svenska Shopify hjälpcentralen.

Att göra ändringar i en beställning

Shopify ville lägga till element för bättre kundservice även i beställningshanteringen. Nu kan man ändra beställningen via beställningssidan innan den hanterats (fulfill). I fortsättningen man kan lägga till produkter i en beställning och byta eller ta bort produkter.

Om webbutikens beställningar integrerats i till exempel ett lagerhanterings- eller ERP-system, bör man utreda om dessa system och befintliga integreringar stöder ändrande av beställningar. Åtminstone integreringarna kan behöva ytterligare funktioner för att mera komplicerad användning ska fungera genom hela beställningen och leveransen.

Shopify Plus blir ännu effektivare

Shopify Plus genomgår en stor uppdatering under innevarande år. I och med uppdateringen kan Plus-butiksinnehavare se läget i alla sina butiker enkelt i en vy. Ett nytt ”kontrollcenter” möjliggör bland annat följande:

  • Administrera webbutikernas användare i en centraliserad vy
  • Globala kunder, det vill säga även kunderna kan administreras på ett ställe
  • Gå från en butik till en annan snabbt
  • De automationer som genomförs med Shopify Flow kan gälla antingen en butik eller flera butiker
  • Gemensam analytik för butiker

För Shopify Plus-butiksinnehavare utlovas även språkversioner samt centraliserad administration av flera butiker, vilket underlättar betydligt oavsett om man behöver språkversioner eller separata butiker för olika marknadsområden. 

Foto: SHOPIFY

Läs mera Shopify Plus-tilläggsinformationssidan.

Videor, 3D och AR-egenskaper för produktsidor

Senare år 2019 lanserar Shopify videor, 3D-modeller och AR (förstärkt verklighet) för produktsidor. Alla komponenter som behövs (administration, videospelare, lagringsutrymme för videor och 3D-modeller osv.) finns framöver i Shopify utan externa tjänster. Butiksinnehavaren behöver egentligen bara producera videor eller 3D-modeller.

Helt nya Shopify POS

Shopify vill göra användningen av butikens kassa snabbare, för att mötet med kunden forfarande ska stå i fokus i butiken. Hela användargränssnittet har omplanerats utifrån perspektiven snabbhet och användarvänlighet. Shopify håller på att bygga upp sin näst viktigaste kanal till en plattform som är ett slags webbutik där apputvecklare kan utveckla lättanvända appar och appar blir överhuvudtaget viktigare i POS än tidigare.

Läs mera om POS-uppdateringen.

Shopify Fulfillment Network

Shopify kommer framöver att investera avsevärt i sina egna distributionscentraler. De blir ett alternativ både till Amazons distributionscentraler och till byggande av egna geografiskt utspridda lager. Shopifys grundidé är samma som tidigare, det vill säga butiksinnehavaren äger sitt varumärke och sina kunduppgifter, vilket har varit ett problem till exempel i fråga om Amazon. 

Snabbhet och tillförlitlighet är centrala konkurrensfördelar. I fortsättningen är den normala leveranstiden under två dygn. Dessutom möjliggör distributionscentralerna även returnering, byte av produkter och skräddarsydda förpackningar.

I initialskedet byggs distributionscentraler runt om i Förenta staterna. Hur nätverket utökas och med vilken tidtabell återstår att se. Intressant är att se om butiksinnehavare i Europa kan nyttja de distributionscentraler som byggs i Amerika genast från start.

Shopify strävar efter att bygga upp skalbara distributionscentraler. Till en början betjänar de butiksinnehavare som levererar 10–10 000 beställningar per dag från distributionscentralerna. Målet har dock ställts högre, det vill säga upp till 30 000 beställningar per dag.

API-förnyelser det vill säga fräscht gränssnitt

Shopify lanserade ett antal nya gränssnitt som gör det möjligt att använda nya funktioner även i appar och integreringar. Bland de intressantaste var Translations API för språköversättning och Fulfillment API för decentraliserad logistik och lättare integrering av längre optimerade leveranskedjor via många kanaler.

Shopify var också tydlig med att nya gränssnitt (API) framöver baseras på GraphQL-tekniken, fastän de gamla REST-gränssnitten inte försvinner någonstans. 

GraphQL minskar antalet begäran till servern och det går därmed snabbare och lättare att skapa appar och integreringar. Fastän Shopifys REST-gränssnitt varit genomtänkta och skickligt utförda har det ofta behövts många gränssnittsförfrågningar då man behövt kombinera olika uppgiftstyper, såsom till exempel beställnings-, produkt- och kunduppgifter. GraphQL som är en slags frågespråk för gränssnitt (på sätt och vis samma för gränssnitt vad SQL är i databaser), underlättar genom att kombinera uppgifterna i en begäran. 

För att göra applikationsutvecklingen snabbare meddelade Shopify också att de 10 populäraste biblioteken med öppen källkod uppdaterats att stöd begäran i enlighet med GraphQL-standarden.

Uppdaterade API:s och bibliotek ser du i länken och med GraphQL kan du bekanta dig närmare i länken.

Shopify Unite och Shopifys allt snabbare utveckling

Shopify fortsätter på den valda utvecklingsstigen, där idrifttagandet av en SaaS-baserad webbutiksplattform kombineras med förmånliga utvecklings- och underhållskostnader och skapande av nya funktioner för butiksinnehavare. Shopify erbjuder nya finska företagare och globala korporationer ute i världen samma möjligheter att bygga upp internationell affärsverksamhet.  Shopify demokratiserar således internationell affärsverksamhet. Det här är ett viktigt värde i Shopifys verksamhet.

Evenemanget Shopify Unite är avsett för Shopify-partner och Shopify-utvecklare och är årets viktigaste evenemang där Shopify berättar vad som är på gång. Många nyheter kan ha betydelse för de applikationer som skaffas i appbutiker. Därför lanserar Shopify av funktionerna vanligen först API:s det vill säga gränssnitt för att hela ekosystemet ska ha tid och möjlighet att anpassas till förnyelserna. Således har man tid att uppdatera applikationer och tjänster till att motsvara Shopify-plattformens nya funktioner.

Vanligen avancerar förnyelserna så att först lanseras API eller hela funktionen i läge Developer Preview. Utvecklarna kan testa den nya funktionen, kommentera den och anpassa sina tjänster till funktionen.

För butiksinnehavare lanseras funktionen senare, då den fått sin slutliga form och testats. Vid större ändringar bör butiksinnehavare kontrollera att applikationerna som används stöder den nya funktionen. Av årets lanseringar är till exempel mångspråkighet ett bra exempel på något som påverkar nästan allt och alla applikationer.

 

Fler nyheter och ytterligare information i Shopifys artiklar: 

 Läs mera om stämningen vid Unite: