Shopify-webbutik på svenska? Så här översätter du din butik

Shopify-webbutik på svenska? Så här översätter du din butik

Vill du översätta din Shopify-butik till ett nytt språk? Då har du kommit till rätt ställe! Här hittar du instruktioner på svenska för översättningsarbetet. Observera att de här instruktionerna också kan användas för andra ändringar av texterna i din webbutik. 

Om du däremot vill ha instruktioner för översättning av e-post- och textmeddelanden, ladda ner svenska meddelanden gratis på produktsidorna. Filerna innehåller instruktioner. 

Det finns ännu inte färdiga teman på svenska för Shopify-webbutiker. Men det är relativt enkelt att översätta butikstexterna själv. 

Gå till: Online store > Actions > Edit language

I utgångsläget är butikens språk engelska. Shopify-temat innehåller flera hundra ord och meningar som kan översättas. Det kanske låter mycket, men när du väl kommer i gång byter du butikens språk ganska fort. 

Som du ser på bilden nedan är butiken indelad i sektioner. Sektionernas antal och innehåll kan variera beroende på vilket tema och vilken Shopify-nivå butiken har. 

Klicka på språkinställningssidan på Change theme language.

"CHANGE THEME LANGUAGE" FINNS DIREKT UNDER SIDANS RUBRIK.

TILL VÄNSTER: VÄLJ I MENYN "OTHER LANGUAGES..." OCH SÖK SWEDISH, SVENSKA. NÄR SVENSKA ÄR VALT, KLICKA PÅ "SAVE" OCH BÖRJA SEDAN ÖVERSÄTTA.

Nu börjar det egentliga översättningsarbetet!

Du ser ordet som ska översättas till vänster. Översättningen skrivs i textfältet till höger.

Observera att det finns variabler i klammerparenteser i texten. Ändra inte texterna i klammerparenteserna! Du kan kopiera dem till sina platser i översättningen. 

Ett exempel är sidnumret på bilden nedan. Observera att översättningarna ofta är temaspecifika. Från Woolman kan du få översättningsfiler till vissa teman. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att översätta din butik.  

ANTALET ORD SOM SKA ÖVERSÄTTAS OCH HUR DE PLACERAR SIG PÅ SIDORNA BEROR HELT PÅ TEMAT.

I en gul informationsruta ser du hur många översättningar som fattas i temat på det valda språket. Du kan också göra arbetet i delar och filtrera ut de ställen som ännu inte är översatta (filter this page).

I ETT GULT FÖNSTER UPPTILL PÅ SIDAN SER DU HUR MÅNGA ÖVERSÄTTNINGAR SOM ÄNNU FATTAS.

Färdigt?

  1. Gå igenom butikens översättningar med kundens ögon!Är någon del av köpprocessen otydlig? Sitter alla texter som de ska? Är språket bra och förståeligt?
  2. Har din butik tilläggsprogram?Kontrollera att också deras texter är översatta. Då undviker du situationer där svenska och engelska förekommer blandat. Tilläggsprogrammens texter kan översättas i samband med butikens tema eller alternativt i programmens egna inställningar. 
  3. Hur är det med webbutikens aviseringar?Observera att du också kan översätta webbutikens aviseringar, det vill säga e-post- och textmeddelanden. Du kan ladda ner gratis e-post- och SMS-mallar på svenska från Woolman. Kolla utbudet på produktsidan. Filerna innehåller också instruktioner för översättningen. 

 

Behöver du hjälp med översättningen eller med något annat som gäller din webbutik? Kontakta oss, vi hjälper gärna och vi har färdiga översättningsfiler till en del Shopify-teman.