Blogg

Hur COVID-19 påverkade hur tillverkningsmärken ser på D2C-potentialen

Handeln överallt påverkas av nationella nedstängningar och företag som tillfälligt eller permanent stängs på grund av COVID-19. Att vara begränsad till sitt hem har fått konsumenten att vända sig till e-handeln. Viruset påskyndade förändringen i människors konsumentbeteende som aldrig tidigare,