Blogg

Happy Food Store hade upptäckt flaskhalsar i företaget. Man behövde göra rum för tillväxt och lösningen låg i logistik och lagerhållning. Funktionerna måste tas till en ny nivå så att det blev möjligt att förstora webbutiken och effektivera de fysiska butikerna hemma och ute i världen.