En jämförelse av två kraftfulla e-handelsplattformar: Från Magento till Shopify Plus

En jämförelse av två kraftfulla e-handelsplattformar: Från Magento till Shopify Plus

När affärsverksamheten, besökarantalet och produktmängderna växer till en viss nivå, minskar antalet lämpliga e-handelsplattformar. För stora webbutiker krävs en plattform som klarar stora besökarantal, ger varumärket det utrymme det behöver och möjliggör tillväxt. 

I dessa fall är Magento och Shopify Plus två bra alternativ. Magento är en av världens mest använda e-handelsplattformar för stora webbutiker. Den nuvarande versionen av Magento kommer inom kort att upphöra. Detta innebär att användarna måste övergå till Magento Commerce 2-versionen alternativt byta till en annan plattform.

Shopify är en plattform som ökat sin marknadsandel markant under de senaste åren och många stora varumärken som till exempel GymsharkKylie Cosmetics och Redbull är idag användare av Shopify Plus. 

Hur väljer jag då rätt e-handelsplattform? Hur går ett plattformsbyte till och hur påverkar det den dagliga driften av min webbutik?

I den här artikeln berättar e-handlare som använt båda plattformarna om sina erfarenheter. Acon, som tillverkar fritidsutrustning, och Vallila, en expert inom inredningsbranschen, har båda bytt plattform från Magento till Shopify Plus.

Formbarhet

Genom Shopify kan du enkelt forma och skräddarsy din webbutiks utseende med hjälp av färdiga teman. Shopify Plus-användare kan dessutom forma butikens kassavy inom vissa gränser. 

Vallila, en erfaren expert inom inredning, uppdaterade sitt affärssystem samtidigt som bytet av plattform. Processerna i e-handelsvardagen förändrades – till det bättre.

– Vi kan lättare skräddarsy vårt sortiment. När vi har kampanjer kan vi bygga landningssidor där kunderna hittar all relevant information, berättar Vallilas eCommerce manager Piia Vilja. 

– I det dagliga arbetet, om vi får en idé eller vill börja använda en ny funktion, går testandet och genomförandet enkelt och snabbt med Shopify Plus jämfört med när vi använde Magento. I bästa fall kan vi själva installera en ny app i butiken utan tekniskt stöd och testa den, fortsätter Vilja. 

Shopify-apparna möjliggör många olika funktioner i webbutiken och affärsverksamheten. Med de rätta apparna får du ut mesta möjliga av Shopify Plus.

Lätt att använda

Shopifys bakrum, eller dashboard, är strömlinjeformat och enkelt att använda. 

– Shopify Plus är lätt, logiskt och bekvämt att använda. Det är inte som ett gammalt unket kontor, utan ett där det är trevligt att arbeta, säger Vilja på Vallila. 

– Våra anställda som arbetar dagligen med webbutiken har inte klagat på långsam laddning eller svårigheter med hanteringen. Så jag kan säga att vår erfarenhet av Shopify är positiv, summerar Acons vice vd Marko Manninen.

Funktionssäkerhet

För Acon var Shopify Plus inte det första alternativtet. Men Magentos uppdatering till Magento Commerce 2 fungerade inte på önskat sätt. Efter en kort provperiod bytte Acon ut Magento 2 till Shopify. 

– Funktionssäkerheten är smidig. Vi har blivit av med alla tekniska småproblem som tidigare fanns. Och det i sin tur underlättar många andra saker så att man som e-handlare kan slappna av, konstaterar Manninen på Acon.

Den dagliga hanteringen i e-handelns dashboard är bekant även för Miika Malinen. Innan Woolman grundades höll Miika i tyglarna i många stora finska webbutiker.

– Med Magento-butiker var det ganska vanligt att när man installerade en ny funktion så slutade en annan att fungera. Som e-handlare var jag tvungen att testa väldigt mycket. Med Shopify är risken att butiken kraschar väldigt liten, eftersom den är skräddarsydd med hjälp av gränssnitt. Ingen kan heller hacka webbutiken utifrån, förklarar Malinen.

År 2019 används Shopify som plattform av över 800 000 användare. Shopify Plus är avsett för större webbutiker och har 5 300 användare världen över. 

– Jag litar på att en stor mängd användare innebär lite stelhet men också trygghet. Om Shopify kraschar är det också andra som ringer och frågar vad som händer, skrattar Manninen på Acon.

Shopify Plus-kunderna får stöd av en personlig Shopify customer success manager. I problemsituationer får kunden stöd dygnet runt.

ACONS HÖGKVARTER I FINLAND LIGGER I ULEÅBORG.

Skalbarhet

Shopify Plus har hög skalbarhet vilket är en stor fördel när webbutiken växer. Den kan skräddarsys enligt varumärkets behov.  

Också Magentos Commerce-alternativ är skalbara och kan skräddarsys för tillväxt. 

Magento har öppen källkod, medan Shopify köps som tjänst och en skillnad är att e-handlare som använder Magento själva är ansvariga för servermiljön, uppdateringar och dataskydd, medan Shopify bär ansvaret för handlarens räkning när det gäller skalbarhet, dataskydd och uppdateringar. Det finns olika filosofier som påverkar om e-handlaren vill fokusera på teknologi eller på försäljning och marknadsföring.

Mångsidiga säljkanaler

Beroende på vilken valuta webbutiken använder kan användare av Shopify sälja i upp till 20 olika säljkanaler. Bland de viktigaste är Facebook, Pinterest, Instagram, Amazon och Ebay. 

Shopify har en lösning för multikanalhandel, där fysiska butiker kan kombineras med en eller flera webbutiker. Det här kan göras med en POS-kassa som hör till Shopify-tjänsten. 

Vallila använder Shopifys POS i sina cirka tio affärer. 

– Responsen på POS har varit att den är användarvänlig. Det har krävt lite anpassning och kreativt tänkande från vår sida för att få det att fungera och vissa saker är ännu under arbete, berättar Vilja. 

Tydlig prissättning

Kostnaden för webbutiken innefattar uppbyggandet av butiken, månadsavgifter för plattform och appar, utvecklingsarbete samt eventuella avgifter för dataskydd och serverutrymme. Oberoende av e-handelsplattform påverkas slutsumman också av företagets affärsverksamhet och behov. Det finns dock vissa tydliga skillnader mellan prissättningen för Magento och Shopify Plus.

Shopify Plus kostar 2 000 dollar (USD) i månaden eller 0,25 % av webbutikens månatliga försäljning. Faktureringen sker enligt den större av dessa två summor. 

Magentos rekommendation för medelstora och stora företag är Magento Enterprise Edition vars licens kostar minst 22 000 dollar per år, det vill säga cirka 1830 dollar i månaden. Licensens pris stiger med webbutikens försäljning upp till ett årspris på 190 000 dollar. Den lägsta prisklassen gäller webbutiker som säljer för under en miljon dollar i månaden och den övre gränsen nås med en försäljning på 25 miljoner i månaden.

Helhetskostnaderna påverkas märkbart även av vad licensen inkluderar. Med Magento ska man inte bara betala för licensen utan även för serverutrymme och dataskydd. Utvecklingsarbete som hör till underhållet måste också budgeteras separat. I Shopify ingår dessa i månadspriset.

Utöver dessa faktorer påverkas webbutikens totalpris också av hur mycket utvecklingsarbete som utförs och vad det kostar. Det är även viktigt att beakta vad utvecklingsresurserna kan användas till. Investeringen ger bättre avkastning om arbetstimmarna kan sättas på att förbättra kundupplevelsen och skapa tillväxt i stället för på reparationer och underhåll.

Magento finns också i en version som påminner om en molnlösning i stil med Shopify. Men detta är inte ett helt jämförbart alternativ eftersom Magento Enterprise Cloud Edition är en PaaS-lösning (Platform as a service). Det innebär att en del av webbutikens funktioner finns i molnet och en del på en server.

Med sökmotorer hittar du flera olika räknesätt som hjälper dig jämföra plattformarnas pris. Vanligtvis uppskattas Shopify Plus kosta cirka hälften av vad Magento kostar.

 

Shopify Plus – sammandrag

Styrkor

 • Snabb och enkel: En Shopify Plus-butik byggs med hjälp av funktioner som finns i Shopify och som skräddarsys för att motsvara varumärkets och affärsverksamhetens behov. Det går snabbt och effektivt att bygga. Handlaren kan också göra ändringar själv och användandet kräver inte speciella IT-kunskaper.
 • Funktionssäkerhet: Risken att något slutar fungera är liten. Shopifys uptime, det vill säga drifttid, är 99,8 %.
 • Skalbarhet: Webbutiken växer med verksamheten, uppdateras automatiskt och skalas automatiskt även till de högsta trafiktopparna. Infrastrukturen är klar så du kan koncentrera dig på kundupplevelsen och försäljningen.
 • Lätt att utöka med appar: det breda apputbudet ger dig tilläggsegenskaper till exempel i prissättning, B2B-försäljning, kundlojalitet eller butikens grundläggande funktioner. Shopify övervakar apparnas kvalitet.
 • Rapportering: Shopify har en tydlig och omfattande rapportering som är lätt att förstå oberoende av IT-skickligheten.
 • Effekt med automatisering: Shopify Plus har som standardegenskap automatisering av manuella uppgifter och kampanjer med Shopifys egna Flow- och Launchpad-appar.

Svagheter

 • Utmaningar i B2B-försäljning: Med Shopify är det ofta svårt eller dyrt att ha komplicerad kundspecifik prissättning i B2B-försäljning.
 • Storlek kan bli ett problem: Om man i en webbutik vill sälja flera miljoner olika produkter, har tusentals produktvarianter eller behöver till exempel hundratals internationella webbutiker är Shopify antagligen inte den bästa plattformen.
 • C2C-handel: Små möjligheter till omfattande C2C-handel där konsumenterna själva lägger ut produkter till försäljning och köper av andra konsumenter.  

 

Magento – sammandrag

Styrkor

 • Bra redskap för komplicerad B2B-försäljning.
 • Kundspecifik prissättning: Bra möjligheter till komplicerad kundspecifik prissättning, t.ex. så att prissättningen hanteras med ERP.
 • Massiva multi-store-egenskaper: Magento möjliggör administration av hundratals butiker med olika land- och språkversioner.
 • Anpassning: Open source-systemet gör att nästan allt i webbutiken kan skräddarsys.

Svagheter

 • Komplicerat system: Avigsidan av att nästan allt kan skräddarsys är att det finns en risk att något i koden går sönder när man gör kodändringar eller tar i bruk moduler. Detta kan leda till funktionsstörningar i webbutiken. Därför behövs IT-kunskaper antingen i det egna teamet eller som utomstående tjänst.
 • Skalbarhet: När affärsverksamheten ökar krävs nästan alltid betydande investeringar, utvecklingsarbete och optimering. 

Vill du veta mer om Shopify Plus?

Kontakta oss

Se även: