Dataskydds-
förklaring

Vi lovar att behandla dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt med respekt för din personliga integritet. Vi kommer också att följa gällande lagstiftning och förordningar. Vår roll som registeransvarig är att skydda dina rättigheter och vi åtar oss att följa följande principer för dataskydd.

Kundens intresse

Grunden för insamling och behandling av personuppgifter är att vårda kundupplevelsen och tillhandahålla tjänster som gynnar dig som kund.


Nödvändighet

Vi behandlar personuppgifter endast i de syften som tydligt har definierats i våra sekretesspolicyer. Vi samlar inte in eller lagrar onödig information om våra kunder.


Öppenhet

Vi informerar våra kunder om hur personuppgifter behandlas på ett begripligt sätt. Kunden har rätt att granska, korrigera och uppdatera sina personuppgifter och begära att deras personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att tillhandahålla information om eventuella datasäkerhetsbrott och åtar oss att göra det.


Ansvar

Vi använder personuppgifter med respekt för och i enlighet med kundens rättigheter till integritetsskydd.

Våra meddelanden om dataskydd

Woolman är verksamma i olika länder. Huvudkontoret Woolman Oy ligger i Finland och är kontaktpunkten för alla förfrågningar om datakontroll och personuppgifter. Sekretesspolicyn gäller för samtliga dotterbolag (Woolman Oy, Woolman AB, Woolman Nederland B.V. och Woolman Comp UK Ltd).

Webbplatsens användarvillkor

Woolmans cookiepolicy

Integritetspolicy marknadsföringsregister Woolman AB

Integritetspolicy kundregister

Gemensamt registeransvar Woolman AB och Facebook

Dataskyddsförklaring för Nordic Shipping App