Woolman SE

Dataskyddsförklaring

Hej, vi är Woolman Oy! FO-nummer 2817702-7. Det här är dataskyddsförklaringen för vår webbplats. Vi har ett kundregister och ett marknadsföringsregister. Här får du information om hur vi samlar in, använder och förvarar uppgifter om dem som besöker vår webbplats och om våra kunder. 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Den här webbplatsen är Woolmans webbsida och webbutik på samma gång. När du köper något från vår butik, till exempel gratis översättningar för e-postmeddelanden, som en del av inköpsprocessen samlar vi in ​​de personuppgifter du ger oss, till exempel ditt namn, telefonnummer, adress och email adress. 

När du kontaktar oss med kontaktblanketten or med chat får vi de uppgifter du anger, såsom namn, email adress och telefonnummer. 

När du besöker vår webbutik får vi automatiskt reda på IP-adressen till den maskin du använder, vilken webbläsare du använder och vilket operativsystem din maskin har. Dessa uppgifter hjälper oss förbättra strukturen på vår webbplats. 

Om du använder chattjänsten på vår webbplats kan vi samla in följande information från samtalet: 

Chatt-jänsten på vår webbplats tillhandahålls av Finnchat Oy. 

Om du ger oss tillstånd kan vi skicka e-post åt dig om vår webbutik, tjänster vi erbjuder, nya produkter och annat som gäller butiken.

Om du vill kan du när som helst lämna vår sändlista. Du kan göra det i samband med att du får e-post från oss eller genom att skriftligt kontakta vår dataskyddsansvariga.

Precis som många andra webbplatser använder vi “cookies” eller kakor. De förbättrar ditt besök i vår webbutik och samlar in information om besökarna och besökarantalet på vår webbplats. Läs gärna mer om kakor senare i denna dataskyddsförklaring.

Hur får vi tillstånd av dig att samla in uppgifter?

När du ger oss dina personuppgifter i webbutiken (till exempel genom att använda kontaktblanketten, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, välja leveranssätt eller returnera en produkt) utgår vi ifrån att du godkänner att vi samlar in dina personuppgifter.

Om vi behöver personuppgifterna till något annat än förutnämnda saker, till exempel marknadsföring, ber vi dig antingen om tillstånd direkt eller ger dig möjlighet att neka till att ge uppgifterna. 

Observera att om du besöker vår webbplats och använder våra tjänster i egenskap av företag kan vi kontakta dig som ett annat företag. Då kan vi skicka marknadsföringsmeddelanden utan att be ert företag om tillstånd. Denna marknadsföring kan ni emellertid förbjuda när som helst.

Hur kan du förbjuda oss att använda dina uppgifter? 

Efter att du gett oss lov att använda dina uppgifter eller gått med på att ta emot marknadsföring per e-post, är du fri att ändra åsikt. Du kan återta ditt samtycke till att låta oss kontakta dig, samla in, använda eller överlåta uppgifter om dig. Du kan återta ditt samtycke genom att kontakta oss på support@woolman.io eller per post till adressen:

Woolman
Sveavägen 33
111 34 Stockholm

Vi kan överlåta dina personuppgifter vidare ifall lagen kräver det eller ifall du bryter mot vår dataskyddsförklaring.

Var sparar vi uppgifterna vi samlat in?

Vår webbutiksplattform är Shopify Inc. Shopify står för den webbutiks- och webbplatsplattform där vi säljer och presenterar våra produkter och tjänster.

Uppgifterna om våra kunder sparas i Shopifys informationssystem och databaser och i Shopify-webbutiksplattformens lagringsenheter. Dina uppgifter är säkra eftersom de lagras bakom en brandvägg. Mer information hittar du här (på engelska).

Om du kontaktar oss med kontaktblanketten eller beställer något av oss sparas dina uppgifter även i Hubspot-systemet. 

Vi samlar in analysuppgifter om besökarna på vår webbplats till exempel med hjälp av Google Analytics-tjänsten och vi utnyttjar också Facebook Business Managers Facebook Pixel-tjänst. 

Vill du ändra eller ta bort uppgifter vi samlat in om dig?

Om du vill kontrollera uppgifterna vi samlat in om dig kan du framföra en begäran till oss. Om du vill kan du också be oss korrigera eller ta bort uppgifter om dig.

Kontakta oss i så fall skriftligen till följande adress:

Woolman Oy
Sveavägen 33
111 34 Stockholm

eller per e-post till adressen support@woolman.io

Hur tryggar vi uppgifterna om dem som besöker vår webbutik?

För att skydda dina personuppgifter har vi tillbörliga säkerhetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att försäkra oss om att personuppgifterna inte äventyras, används fel, nås av obehöriga eller avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du ger oss dina kreditkortsuppgifter i samband med ett köp, krypteras dataöverföringen med en skyddad SSL-teknik. Vi följer PCI-DSS-krav och använder andra standarder som är allmänt accepterade inom branschen.

Använder vi kakor?

Ja. Kakor är små filer som webbplatsen eller tjänstleverantören överför till lagringsutrymmet på din dator med hjälp av din webbläsare (om du tillåtit denna funktion). Kakorna ger webbplatsen eller tjänstleverantören möjlighet att identifiera besökarens webbläsare och samla in en viss typ av information. Kakorna hjälper till exempel webbplatsen att minnas och behandla produkter du lagt i din varukorg.

Kakorna hjälper oss också få en inblick i dina intresseområden utifrån ditt nuvarande eller dina tidigare besök på webbplatsen. Då kan vi betjäna dig bättre i vår webbutik. Vi använder också kakor för att få bättre och noggrannare information om trafiken och interaktionerna på vår webbplats. Det gör att vi kan erbjuda en ännu bättre webbutiksupplevelse i framtiden.

Vi använder information vi fått via kakorna till att rikta marknadsföringen bättre. Användningen av vår webbplats följs bland annat med tjänsterna Hubspot, Facebook Pixel och Google Analytics. Hur Shopify-webbutiksplattformen använder kakor kan du läsa om här (på engelska).

För att förbättra användarupplevelsen och rikta marknadsföringen används kakor av följande slag:

En del av de kakor vi använder är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera rätt.  

Tredje parters tjänster och länkar

Normalt samlar, använder och presenterar tredje parter kunduppgifter endast inom de gränser de behöver. Det gör att du kan använda den tjänst en tredje part erbjuder på bästa sätt.

Vi använder en chatt-jänst på vår hemsida och tjänsten tillhandahålls av Finnchat Oy. Chatten använder Intercom-programvaran. Informationen som samlats in från chattkonversationerna överförs utanför EU. Intercom är en sekretess skydds-certifierad operatör och och uppfyller därför kraven från EU-kommissionen och har därmed en korrekt nivå av dataskydd.

En del tredje parter, till exempel de som erbjuder betalningsförmedling eller sköter något annat som rör betalningstransaktionen, har sina egna dataskyddsförklaringar. För att betalningstransaktionerna ska lyckas måste vi överlåta de uppgifter som behövs för dem. Under betalningstransaktionen omfattas de överlåtna uppgifterna av den tredje partens dataskyddsförklaring.

Vi rekommenderar att du läser dataskyddsförklaringen även för den betalningsförmedling du använder så att du vet hur man använder dina personuppgifter där.

Observera att en del tjänstleverantörer kan befinna sig i ett annat jurisdiktionsområde än vår webbutik som du handlar i. Om du besluter dig för att använda en tredje parts tjänster och den parten befinner sig i ett annat jurisdiktionsområde än webbutiken, kan dina uppgifter komma att användas enligt lagarna i det området.

När du avlägsnar dig från vår webbutiks sidor till en tredje parts webbplats eller program, gäller inte längre vår webbutiks dataskyddsförklaring eller användarvillkor.

Ändringar i vår dataskyddsförklaring

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsförklaring när som helst, så var god och kolla då och då om vi gjort några ändringar.

När preciseringar eller ändringar görs i denna dataskyddsförklaring träder de omedelbart i kraft i vår webbutik. Om det görs betydande ändringar i dataskyddsförklaringen meddelar vi om det på vår webbplats.

Om vår webbutik fusioneras eller köps av ett annat företag kan dina personuppgifter komma att överföras till den nya ägaren så att vår webbutik fortfarande kan sälja produkter åt dig.

Denna dataskyddsförklaring har senast uppdaterats den 3 december 2018.

Frågor och respons

Om du vill kontrollera, korrigera, få till ditt förfogande eller avlägsna uppgifter om dig som vår webbutik har samlat in, var god kontakta oss per e-post på adressen support@woolman.io eller per post:

Woolman 
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
 

Nyhetsbrev