Gemensamt registeransvar Woolman och Facebook

Europeiska unionens domstol har beslutat att företag som administrerar ett företag på Facebook har ett gemensamt registeransvar tillsammans med Facebook. Detta dokument om integritetspolicy gäller endast Woolmans Facebook-sidor och de personer som har gillat eller följt Woolman på Facebook. 

Personuppgiftsansvarig

Facebook Ireland (Facebook) och Woolman. Woolman är gemensamt ansvariga för Woolmans företagsrelaterade Facebook-profil och -sidor.

Facebook ska behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook tar ansvar för att EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning, GDPR, åtföljs samt att de registrerade personernas rättigheter hanteras i enlighet med detta. Användaren kan styra sina egna rättigheter gällande uppgiftsskydd på Facebook.  

Grund för hanteringen av personuppgifter, uppgiftsregistrets innehåll samt vanliga uppgiftskällor

Woolman ska ha tillgång till den registrerade personens namn, offentliga foto samt annan information som delas allmänt. I praktiken allt det som finns tillgängligt för alla registrerade användare. Du kan ge oss annan personlig information i dina kommentarer eller meddelanden, som exempelvis förfrågningar om kundtjänst via Facebook. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter utanför Facebook och inte göra tillägg till den information om dig som finns i andra register. Vår rätt att samla in information baseras på legitimitet. Som användare har du rätt att begränsa användandet av dina personuppgifter genom att lämna och sluta följa Woolmans sida. 

Vi kan använda dina personuppgifter till följande:

 • marknadsföring
 • anordna lotterier och tävlingar
 • ta emot återkoppling
 • informationen används för att köpa in marknadsföringstjänster från Facebook och för att mäta framgången hos sådana marknadsförings- och reklamkampanjer.

Registrerade personers rättigheter

Woolman uppfyller de krav som ställs när det gäller följande rättigheter för registrerade personer, i enlighet med vår Integritetspolicy för marknadsföringsregister:

 • Rätt till tillgång och rättelse
 • Rätt att förbjuda hantering
 • Rätt till radering
 • Rätt att bli bortglömd
 • Rätt till uppgiftsportabilitet
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att klaga

Om registrerade personer vill använda sig av sina rättigheter och få information om hur Facebook hanterar deras personuppgifter måste de kontakta Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation