Webbplatsens användarvillkor

Genom att använda denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda den här webbplatsen. Dessa användarvillkor gäller för Woolman Oy webbplatser, som finns på följande adresser: 

Webbplatsen kan också ha andra tjänstespecifika villkor, i vilket fall dessa allmänna villkor gäller alternativt. 

Användning av webbplatsen

Ägaren av webbplatsen är Woolman Oy.Woolman Oy ger rätt att se och ladda ner materialet på denna webbplats endast för personliga och icke-kommersiella ändamål, förutsatt att användaren behåller all upphovsrätt och annan äganderätt till originalmaterialet i alla kopior de gör av materialet. Materialet på denna webbplats får inte modifieras på något sätt eller reproduceras eller visas offentligt, visas eller distribueras eller på annat sätt användas för offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående skriftligt medgivande från Woolman Oy. Det är förbjudet att använda materialet på denna webbplats för något ändamål på andra webbplatser eller i en nätverksmiljö. 

Ansvar

Woolman Oy har rätt att när som helst utan föregående meddelande och av någon anledning ändra villkoren för användning, utseende, innehåll, tillgänglighet på webbplatsen och tjänsterna eller andra funktioner på webbplatsen som tillhandahålls på webbplatsen eller att avsluta tjänsten. Woolman Oy har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten under uppgraderingsåtgärdernas varaktighet. Woolman Oy ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av användningen eller underlåtenheten att använda denna webbplats eller tjänster eller relaterade skador.

Woolman Oy garanterar inte att webbplatsen fungerar oavbruten eller felfri. Innehållet som publiceras på Woolman Oy:s webbplats har producerats endast för kommunikation utan förpliktelse, om inte annat uttryckligen överenskommits. Woolman Oy ansvarar inte för tredjepartsmaterial som produceras eller publiceras, till vilken denna webbplats möjligen är en länk.Användaren ansvarar för riktigheten och ankomsten av den information som de tillhandahåller via webbplatsen. Användaren är ansvarig för att inte skicka skadligt, olagligt eller olämpligt material på webbplatsen. 

Immateriella rättigheter 

Rättigheterna till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsrätt, tillhör Woolman Oy. Woolman Oy-logotypen får inte användas utan Woolman Oy:s samtycke.Användning av pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och annat innehåll som är avsett för allmänheten för offentlig kommunikation är tillåtet, förutsatt att informationskällan nämns. 

Personlig information

Woolman Oy behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR) och nationell lagstiftning och tar hand om genomförandet av integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Personlig information som samlas in i tjänster som kräver registrering är en del av företagets kundregister och används endast för det ändamål som anges i kundregistrets integritetspolicy. 

Användning av cookies

Webbplatsen använder cookies. Cookies är information om användningen av webbplatsen, som lagras på användarens dator. Cookies används för att utveckla webbplatsen och säkerställa en smidig användning. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg innehållet som kunden har läst och att tillhandahålla ytterligare information om den.Allmän användningsstatistik samlas in för webbplatsutveckling och övervakning. Med hjälp av cookies, t.ex. användarens IP-adress, tidpunkten för besöket, sidorna som besökts, vilken typ av webbläsare som används, webbadressen som användaren kom till webbplatsen från och servern från vilken användaren kom till webbplatsen.

Woolman Oy samlar in information om hur användare navigerar på webbplatsen med Google Analytics, Lucky Orange, Leadfeeder eller någon annan liknande tjänst.  Sajten erbjuder också möjlighet till kundservice via en chatbot. Cookieinformationen om sidan du besöker kan användas för att rikta in din annonsering. Denna information gör det möjligt för besökaren att se annonser på reklamwebbplatser som är aktuella och viktiga för besökaren. Inte alla annonser är baserade på användningen av cookies, men Woolman Oy:s annonser kan ses online på kommersiella operatörers webbplatser.

Tillämplig lag 

Finsk lag gäller för dessa villkor och för eventuella tvister som uppstår från Woolman Oy:s webbplats eller dess innehåll.