Varför gav vi vårt bolag namnet Woolman?

Varför gav vi vårt bolag namnet Woolman?

Vi ville att berättelsen och namnet avspeglar bolagets värderingar och principer. 

John Woolman var en amerikansk handelsman och journalist som kämpade mot slaveriet på 1700-talet. Vår mission är att avlägsna teknologiska hinder och befria våra kunders resurser för affärsverksamhet. Vi har upplevt att IT-system kan binda och till och med "förslava" affärsverksamheten. Ett smidigt utvecklande av IT:n har inte alltid inneburit en smidig affärsverksamhet. Det vill vi ända på. Vi möjliggör en smidig affärsverksamhet genom att hjälpa kunderna välja rätta SaaS-baserade teknologier och stöda kunderna på vägen.

 

Till våra värderingar hör glädje, öppenhet, stolthet, ärlighet, äkthet, kreativitet och fokus på lösningar. Vi vill att våra värderingar återspeglas i allt vi gör, antingen det gäller kunder, anställda, samarbetspartners eller vem som helst som vill dela vår mission. Allt detta skapar tillit, vilket är livsnödvändigt. Vi är i en tillitsbusiness.

Juha Harju, CEO / grundare / Woolman

Läs också: