Woolman SE

Shopify Plus

Woolman är en Shopify Plus Partner.

Shopify har valt Woolman till Shopify Plus-partner. Det innebär Shopify-partnerskap på högsta nivå. Det i sin tur betyder att Woolman får den nyaste informationen om hur webbhandeln och Shopify utvecklas. Vi vet i vilken riktning vi bör vägleda kunden. 

Tack vare Shopify Plus-partnerskapet får vi det bästa möjliga stödet från Shopify när det gäller att hjälpa våra kunder utnyttja Shopify Plus-lösningen fullt ut. Woolman kan dessutom delta i utvecklandet av Shopify-plattformen. 

Varför Shopify Plus?

En traditionell webbutik fungerar inte: det kostar att bygga och reparera butiken, sidorna kraschar och att ta itu med problemen tar upp den tid du skulle kunna använda för att utveckla butiken. 

Låt din webbutik växa och utvecklas med Shopify Plus. Shopify Plus möjliggör försäljning via många kanaler tack vare sin otroliga skalbarhet. Teknologiproblemen förföljer dig inte längre när du använder Shopify Plus.

Vad kan du göra med Shopify Plus? 

Kunde Shopify Plus vara en lösning för dig? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans!