Nordic Shipping Appen

Letar du efter ett enkelt och kundvänligt sätt att leverera produkter från Sverige eller Finland? Med vår Nordic Shipping-app hanterar du all din leverans i administrationen i din Shopify-webshop. Från att skriva ut fraktsedlar till att låta dina kunder välja det leveransalternativ de föredrar – vår Nordic Shipping-app gör allt.

Välj den faktureringsplan som passar dig bäst

Boost

$24,99 per månad

Utskrift av 100 fraktetiketter per månad ingår. Utöver detta 0,16 USD per etikett. Maxdebitering 500 USD per månad.

Skriv ut fraktetiketter direkt från Shopify’s ordervy

Med appen kan du skicka paket med alla transportörer som visas nedan.

Integreras med Unifaun och möjliggör åtkomst till andra namngivna transportörer.

Integrerad med RusPostExpress för att hantera leveranser till Ryssland.

Genom att installera Nordic Shipping App accepterar du användningsvillkoren som publiceras på webbsidan.

Genom att beställa får du tillgång till alla app-funktioner gratis, och du kan välja en faktureringsplan senare.

Speed up

$119,99 per månad

Utskrift av 1000 fraktetiketter per månad ingår. Utöver detta 0,12 USD per etikett. Maxdebitering 1000 USD per månad.

Skriv ut fraktetiketter direkt från Shopify’s ordervy

Visa närmaste egna butiken som utlämningsställen i kassan

Med appen kan du skicka paket med alla transportörer som visas nedan

Integreras med Unifaun och möjliggör åtkomst till andra namngivna transportörer.

Integrerad med RusPostExpress för att hantera leveranser till Ryssland.

Genom att installera Nordic Shipping App accepterar du användningsvillkoren som publiceras på webbsidan.

Genom att beställa får du tillgång till alla appfunktioner gratis, och du kan välja en faktureringsplan senare.

Transportörer i Nordic shipping app

Postnord Woolman Nordic Shipping app
DB Schenker Woolman Nordic Shipping app
Budbee Woolman Nordic Shipping app
Bring Woolman Nordic Shipping app
DHL Woolman Nordic Shipping app
Unifaun Woolman Nordic Shipping app
RusPostExpress Woolman Nordic Shipping app
Posti Woolman Nordic Shipping app
Matkahuolto Woolman Nordic Shipping app
Deutsche Post Woolman Nordic Shipping app
UPS Woolman Nordic Shipping app
FedEx Woolman Nordic Shipping app

Nordic Shipping App hjälper dig som e-handlare att:

✔️ Skriva ut fraktetiketter direkt från Shopify's ordervy utan att lämna butiken.

✔️ Skriva ut specifika fraktetiketter för alla utvalda transportörer.

✔️ Skriva ut fraktetiketter per order eller i bulk.

✔️ Förinställa så att ordrar markeras som levererade i samband med utskrift. Om ni har annan process går det att ändra i inställningarna.

✔️ Använda streckkodsläsare kopplad till appen för att läsa in orders och skriva ut frakt-etiketterna. Detta möjliggör en smidigare orderhantering.

✔️ Skriva ut internationella tull-deklarations-dokument såsom handelsfaktura, CN23- och CN22-formulär (inklusive DHL papperslösa handelsdokument).

✔️ Visa närmaste utlämningsställe för PostNord i kassan. Lägga till egna närmaste butiken som utlämningsställe i kassan

✔️ Egna benämningar på fraktsätt i kassan mappas direkt mot transportörernas namn för vald leveranstjänst.

✔️ Nordic Shipping App gör det möjligt att använda alla populära fraktsätt; PostNord, DHL, Bring, Deutsche Post, FedEx, UPS och DB Schenker via en integration mot Unifaun. För att kunna använda appen behöver ni ett Unifaun-konto.

✔️ RusPostExpress och Budbee är tillgängliga via direkt integration

Shopify app utveckling

Fakturering

Installation

Installation

Användarvillkor för Nordic Shipping App

✔️ Kostnadsfri support för Nordic Shipping App. Supporten är tillgänglig vardagar kl 8-16 (tidszon UTC+2, EET) och nås på nsasupport@woolman.io. Tjänsten kommer att vara på engelska.

✔️ Nordic Shipping App skall informera om eventuella problem som uppstått i appen, i första hand på den här sidan eller i appen. Om problemet orsakas av Shopify eller annan tredje part ska Woolman skyndsamt vidarebefordra information till berörd part för åtgärd. Nordic Shipping App har ingen kontroll över tredje part och kan inte ta ansvar för deras åtgärder.

✔️ Nordic Shipping App stöder de transportörer som anges på denna sida och deras vanligaste leveransmetoder från Finland och Sverige. Internationella transportörer har många tilläggstjänster för att hantera speciella leveranser. Alla specifika tilläggstjänster finns inte automatiskt med i appen. För att kontrollera om er specifika tjänst finns tillgänglig, hör av er till oss på nsasupport@woolman.io. 

✔️ Om supporten för Nordic Shipping App konfigurerar, eller gör ändringar i inställningarna på kundens begäran och på kundens vägnar, är kunden skyldig att granska och acceptera ändringarna. Genom att tillämpa de begärda inställningarna accepterar kunden ändringarna.

✔️ Kunden ansvarar alltid för sina egna kontrakt med transportföretag, deras användning och leveranskostnader.

✔️ Woolman Oy, som administratör av applikationen, har rätt att säga upp licensen eller förhindra att applikationen används med 20 dagars uppsägningstid.

✔️ Woolman Oy ansvarar inte för indirekta eller direkta förluster. Förluster är till exempel utebliven vinst eller en förlust som beror på att produktionen eller omsättningen minskar eller avbryts. 

✔️ Woolman Oy ansvarar inte för om den andra avtalspartens information eller filer förstörs, försvinner eller förändras eller för förluster och utgifter som detta leder till, såsom kostnader för att återskapa filer. 

✔️ Woolman Oy ansvarar inte för försening eller skada som beror på ett hinder som ligger utanför Woolman Oys påverkningsmöjligheter, som Woolman Oy inte rimligtvis kan förutsättas ha beaktat då avtalet ingicks och vars följder Woolman Oy inte heller rimligtvis kunde ha undvikit eller övervunnit. Som oöverstigligt hinder räknas, om inte annat bevisas, till exempel krig eller uppror, jordbävning, översvämning eller andra motsvarande naturkatastrofer, avbrott i den allmänna trafiken, datakommunikationen eller eldistributionen, import- eller exportförbud, strejk, lockout, bojkott eller andra motsvarande arbetskonflikter. En strejk, lockout, bojkott eller andra motsvarande arbetskonflikter räknas, om inte annat bevisas, som ett oöverstigligt hinder även när Woolman Oy själv är föremål för den eller deltar i den. 

✔️ Nordic Shipping App utvecklas kontinuerligt och Woolman reserverar sig för rätten att göra förändringar i appen.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nordic Shipping App är en leverans-applikation för Shopify-webshops. Appen riktar sig till e-handlare som levererar från Norden. Med appen kan du skriva ut fraktsedlar för de operatörer du använder, direkt från Shopifys ordervy. Programmet har integrationer med de mest populära transportörerna i Norden. Appen är integrerad med Unifaun och gör det möjligt för ännu fler fraktföretag att användas för att leverera över hela världen i takt med att företaget växer. Förutom fraktsedlar kan du skriva ut tulldokument som krävs för utländska leveranser (fakturor och CN23- och CN22-formulär).

Appen har utvecklats i samarbete med e-handlare.

Ja, appen gör din leverans enklare både för inrikes (Finland och Sverige) och internationella leveranser. Nordic Shipping-appen är integrerad med Unifaun för att lägga till operatörsval i takt med att din verksamhet växer.

Gå bara till den fakturerings planen du önskar och installera. Du kommer att få installationsanvisningar från oss och du kommer att kunna se och känna på appen utan kostnad. Du kan få åtkomst till appen från den här sidan.

Eftersom vi har den största samlingen av fraktföretag i Norden som vi kan erbjuda affärspartners. Frakt förändras lika snabbt som själva e-handeln. Att kunna lägga till nya fraktföretag som nordiska handlare föredrar är en av våra största fördelar. Bara år 2020 lade vi till fem nya fraktbolag i vår app: Ruspost Express, Budbee, Bring, Deutsche post och Fetch. Vi arbetar dagligen för att göra det möjligt för affärspartners att erbjuda de bästa lokala tjänsterna till sina kunder i Norden.

I appen Nordic Shipping produceras följande dokument: en fraktsedel (adresskort) och en retursedel. För internationella leveranser genererar appen ett fakturadokument om varans värde vilket är nödvändigt för utrikeshandel. Den producerar dessutom blanketter för CN23- och CN22-tullakter.

En fraktsedel avser antalet adresskort som är tryckta för leverans. En uppsättning dokument som levereras kan innehålla följande: fraktsedel, retursedel, faktura och tulldokument. Leverans innebär varje gång en leverans via funktionen "skapa leverans" görs i Nordic Shipping-appen. Den månatliga avgiften inkluderar ett X antal paketkort. När kvantiteten har uppnåtts faktureras avgifter för överskjutande leveranser enligt den prislista som anges i paketet.

Om den maximala faktureringen uppnås, vilket innebär att antalet överleveranser når det maximala fakturerings-beloppet för paketet, tillåter inte programmet ytterligare leveranser så att kostnaderna inte oväntat ökar för handlaren. Appen uppmanar handlaren att välja ett större paket för att återuppta leveranserna.

Ja, du måste ha ett eget avtal med ett eller flera fraktbolag för att kunna börja frakten.

Ja, om du vill aktivera funktionen för visning av hämtningspunkt i kassan i webshop. Det kräver att du installerar appen Shopify Carrier Calculated Shipping. Detta gäller även leveranser av Budbee. Du som affärspartner installerar appen, och det är här du får hjälp med att få åtkomst till den.


Om du bara vill använda Nordic Shipping-appen för att skriva ut etiketter och tulldokument behöver du inte appen Shopify Carrier Calculated Shipping.


Den vanligaste orsaken till att Nordic Shipping-appen utfärdar ett felmeddelande är att appen är beroende av gränssnitten hos fraktföretagen. Ofta innehåller det felmeddelande som du ser från programmet information om var felet finns, t.ex. ”det gick inte att öppna en anslutning till api.unifaun”. Detta signalerar att en tredje part (Unifaun) har ett tjänsteavbrott, vilket också återspeglas i Nordic Shipping-appen. I de flesta fall är avbrotten mycket kortvariga och återställs fort. Om driftstoppet varar längre kontaktar du nsasupport@woolman.io och vår supporttjänst kommer att kontakta tredje part för att lösa problemet. Om vi upptäcker ett feltillstånd i själva Nordic Shipping-appen kommer vi att rapportera felet och hur reparationen fortskrider på den här webbplatsen eller i appen.

Ja. Eftersom e-handeln ständigt förändras och leveransföretag kommer med bättre tjänster kommer vi att fortsätta att lägga till operatörer, och även förbättra och uppgradera vår Nordic Shipping-app.

Vår support finns tillgänglig vardagar måndag till fredag 8-16 (tidszon UTC+2, EET)). Vår support kan nås på nsasupport@woolman.io och supportspråket är engelska.

Kan du inte hitta din fråga här?